Dramatisk for lastebilsalget

Mai måned har vært den beste for personbilsalget hittil i år. Med 34 166 registreringer hittil i år mot fjorårets 51 895 er utviklingen bedre enn mange fryktet i starten av året. Men for lastebilmarkedet er det fremdeles mørkt. Ordrestatistikken som viser reelt salg i årets første måneder, har en nedgang i forhold til fjoråret på hele 70 prosent.

kø transport generell

kø transport generell

Publisert Oppdatert

Bård Stenberg, som er leder i Tungvogngruppen i BIL, er bekymret for det sviktende salget av tunge lastebiler,

- Dagens prognoser viser at totalmarkedet for lastebiler over 6 tonn vil falle fra rundt 6000 enheter i fjor til under 3000 enheter i år hvis takten i registreringer fortsetter. Ser man på ordreinngangen er det ennå mer dramatisk, da takter markedet til under 2000 enheter.

Dette er en dramatisk reduksjon som ingen bransje kan tåle på lang sikt, sier Bård Stenberg som er formann i Tungvogngruppen i BIL.

- Selv om privatmarkedet er i vekst, og en lav rente virker gunstig på folks kjøpelyst, kan vi ikke se at de offentlige tiltakspakkene har hatt noen som helst effekt for vår bransje, sier han.

- Det kan godt være at kommunene har fått mer å rutte med, men det virker ikke som om pengene blir benyttet til bygging og vedlikehold av offentlige veier og bygninger, slik politikerne lovet. I så fall tar det svært lang tid før pengene blir bevilget slik at effekten kommer frem til entreprenørene.

En av de viktigste temperaturfølerne for norsk økonomi er omsetningen av nyttekjøretøy. Når denne fremdeles befinner seg i fritt fall, mener vi det er grunn til bekymring. Dersom kommunene drøyer ytterligere med bruken av tildelte midler i håp om at krisen skal gå over av seg selv, så er dette meget alvorlig. Bare i verkstedbransjen som betjener det norske lastebilmarkedet er mange arbeidsplasser i faresonen. Tar vi med alle bedriftene som lever av å levere påbygg og utstyr snakker vi om mange tusen arbeidsplasser som nå står på spill, sier Bård Stenberg.