Dramatisk for luftfart

Publisert Oppdatert

Den globale flytrafikken hadde i september den største nedgangen i passasjertrafikken siden SARS-utbruddet i 2003.

I september gikk passasjertrafikken ned med 2,9 prosent mens cargotrafikken ble redusert på med hele 7,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

- Trafikknedgangen har kommet alarmerende raskt og bredt. Selv den gode nyheten at oljeprisen er halvert siden juli holder ikke til å motvirke effekten av trafikkreduksjonen. Med den raten kan tapene bli enda større enn våre prognoser som forutsa et samlet tap i år på USD 5.2 milliarder, IATA director general Giovanni Bisignani.

Den eneste regionen der man opplevde en økning var i Latin-Amerika. Der økte passasjertrafikken med 1,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. I Asia var nedgangen 6,8 prosent, Midt-Østen ned 2,8 prosent, mens nedgang var aller størst i Afrika (ned 7,8 prosent).