Drapssiktet sjåfør frikjent

Bussjåføren som stod tiltalt etter bussvelten i Inndal i Verdal i november 2007, er frifunnet. Tingrettsdommeren mente sjåføren hadde opptrådt uaktsomt, mens de to legdommerne mente han ikke hadde mulighet til å være forberedt på hvor glatt det var i den aktuelle svingen.

vei blur trafikk ulykke

vei blur trafikk ulykke

Publisert Oppdatert

Det har vært en rekke rettsaker der yrkessjåfører har stått tiltalt for "bildrap" den siste tiden. Ola Sandøy ble dømt for ulykken i Trondheim, mens Geir Hansen ble frikjent for en ulykke som skjedde på Voss.

Nå er bussjåføren som kjørte turbussen som veltet i Verdal i november 2007 frikjent i Stjør- og Verdal tingrett frikjent. I følge de to legdommerne hadde sjåføren ingen mulighet til å forutse hvor glatt det var i den aktuelle svingen på riksveg 72. Rettens administrator tingrettsdommer John Morten Svendgård var derimot uenig i dette og sa:

- Temperatur og førerforhold og veiens beliggenhet tatt i betraktning, kunne det ikke være totalt upåregnelig for en aktsom sjåfør at det kunne være så glatt i svingen.

I følge sjåførens forsvarer Harald Stabell, er hans klient utrolig lettet etter frifinnelsen.

På ulykkesdagen var bussen, tilhørende TrønderBilene, flyt opp med ansatte og tidligere ansatte og deres ektefeller. De var på en hyggetur til Sverige da ulykken skjedde. Da bussen veltet havnet den inn mot en fjellknaus. Tre personer omkom, og ytterligere fire ble alvorlig skadet i ulykken.

I og med at sjåføren nå er frifunnet, slipper han også å betale erstatning. I følge Adressa.no sa en dame som ble skadet i ulykken, at hun ønsket å trekke kravet om erstatning og mente at sjåføren hadde lidd nok.

Aktor i saken, statsadvokat Hans A. Vikheim, har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.