Drivstoffekspert gir el-bilen tommelen ned

Dr. Andreas Schefer er drivstoffekspert og jobber for Shell Global Solutions. På en presentasjon hos Shell Norge i forbindelse med deres sponsorat av Top Gear Live, la han frem sitt syn på drivstoffsituasjonen i verden. Ikke noe entydig løsning selvsagt, men av alle alternativene var det el-bilen som fikk dårligst fremtidsutsikter. Løsningen blir heller å bruke litt av alt.

Publisert Oppdatert

Utfordringer

Han peker på en rekke utfordringer som til dels allerede gjelder for dagens verdenssamfunn, men som vil forsterkes i fremtiden. Folkevekst, økonomisk vekst og flere velstående samfunn er noen av utfordringene. Sikkerhetsaspektet er også stadig en faktor, noe som er alt for lett å finne eksempler på i nyhetsbildet i dag. Schefer bruker utrykket "the end of easy oil" og ressursnasjonalisme, poenget hans er at det å produsere oljebaserte drivstoff ikke kommer til å bli enklere fremover.

Mer CO2

Ser man på verdensbildet i dag utgjør det energibaserte CO2-utslippet 62% av det totale, resten kommer fra jordbruk. Av dette tallet igjen utgjør all form for transport 23%, hvor transport på vei utgjør 17%. Noe må gjøres uansett hvordan man ser på det, forklarer han. Man kan nemlig ikke fortsette slik som vi gjør i dag. Ikke bare på grunn av stigende CO2 utslipp, men også på grunn av utfordringene med å produsere drivstoff.

For å sette dette inn i en global ramme, er det beregnet at i år 2050 vil verden ha 2 milliarder kjøretøy.

Tommelen ned for El-bilen

Det tar lang tid og utvikle nye energiløsninger så noen revolusjon innen drivstoffkilder finnes ikke rundt hjørnet. Schefer presenterte også antatt fordeling mellom de forskjellige drivstoffalternativene slik det vil se ut i år 2030. Av kjøretøyene vil da 17% bruke bensin og 17,5% vil bruke diesel. Hele 50% vil være en eller annen form for hybrid og kun 10% vil være rent elektrisk. 5,5% vil bli utgjort av andre kilder. Disse tallene gjelder både person- og godstransport samlet sett. El-bilen får som ventet et pessimistisk anslag, særlig fordi el-bilenes drivstoff, elektrisitet, stort sett kommer fra forurensende kullkraftverk og andre ikke rene kilder i europa og ellers i verden.

Vi spurte eksperten om hva han ventet seg for tungtransporten i fremtiden. Ikke overraskende forklarer han til tungt.no at det er dagens teknologi som vil gjelde en god stund fremover.

- Med de studiene jeg har fulgt ventes det ikke noen store forandringer i lastebilenes motorkonstruksjon i nær fremtid. Kun den pågående moderniseringen som den kommende euro-6 normen og liknende tiltak som vil være med på å redusere utslipp og forbruk. Det er dessuten svært ressurskrevende å utvikle teknologi som gir relativt små kutt i utslipp, så det lønner seg ikke. Jeg ser det som mest sannsynlig at statlig regulering og rammebetingelser fra EU vil være det som driver utslippene nedover, forklarer Schefer.

Schefer tror ikke hybridteknologien vil utgjøre et realistisk alternativ for tungtransporten, i hvert fall ikke for mellomstore og den tyngste klassen. Prisen for slik teknologi blir for høy, det vil i så fall være avhengig av subsidier, mener han.

Diversifisering

Fortsatt er biodiesel et eksisterende og interessant alternativ og kanskje det mest realistiske for å redusere CO2-utslippet i transportbransjen. Likevel er det noen store utfordringer. Fordelene med at det kan redusere CO2 utslipp og kan brukes i eksisterende flytende drivstoff systemer blir likevel innhentet av andre faktorer.

Når produksjonen er i konkurranse med verdens matproduksjon blir det fort negativt, i tillegg er selve fremstillingsprosessen avhengig av å være svært CO2-effektiv om det skal ha noen effekt totalt sett.

Shell produserer "sugar cane ethanol" i Brasil i samarbeid med Cosan. Prosjektet er i følge Schefer både opprettholdbart og konkurransedyktig og produserer 2 milliarder liter i året. Videre kan hydrogen også være interessant, men også her er det avhengig av produksjonsmetode for at det virkelig bli CO2-effektivt, noe det ikke er i dag, men han regner med at utviklingen vil skyte fart fra år 2025.

Disse mulighetene representerer kun alternativer for å diversifisere energiforbruket og avhengigheten av olje. Han legger vekt på at akkurat dette vil være veien å gå i nærmeste fremtid.

Han beskriver det som en mosaikk av forskjellige drivstoffkilder. Biofuel, elektrisk, hybrid og vanlig drivstoff kommer alle sammen til å drive transporten fremover i overskuelig fremtid.