DSD kjøper Nor Lines as

Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) har kjøpt ut Hurtigruten ASA og eier dermed 100 % av aksjene i Nor Lines AS.

Publisert Oppdatert

DSD vil som eier av Nor Lines fortsette sitt langsiktige engasjement innen linjefart og har klare ambisjoner om vekst og flåtefornyelse, samt videreutvikling av landtransportproduktet i selskapet, heter det i en presseuttalelse om saken.

Hurtigruten og Nor Lines har fornyet avtalen om samarbeid relatert til Hurtigruteskipenes godskapasitet. Dette innebærer at Nor Lines fortsetter å disponere og operere godskapasiteten på Hurtigruteskipene. Avtalen mellom Hurtigruten og Nor Lines gjelder både i inneværende avtaleperiode og i den nye 8 års avtalen mellom Staten og Hurtigruten, det vil si frem til 2021.

DSD og ledelsen i Nor Lines er glade for at det tette og nære samarbeidet med Hurtigruten fortsetter gjennom denne langsiktige avtalen. Partene vil sammen fortsette å utvikle Hurtigruten som produkt på godstransportsiden. Hurtigrutens unike anløpsstruktur langs norskekysten gir et godt grunnlag for å øke godsmengden og dermed styrke Hurtigrutens lokale betydning.