Kunder reagerer:

DSV krever ekstrabetalt for vinterutstyr!

I et brev til kunder og samarbeidspartnere skriver DSV at de innfører vintertakster på sine internasjonale transporter. Begrunnelsen er norske krav om vinterdekk og kjetting.

Selv om DSV krever vintertillegg, har de varslet kundene om at de undersøker ekstrakostnadene ved innføringen av vinterdekk på tilhengere. Det kan bety en ytterligere "vinteravgift".

Selv om DSV krever vintertillegg, har de varslet kundene om at de undersøker ekstrakostnadene ved innføringen av vinterdekk på tilhengere. Det kan bety en ytterligere "vinteravgift". Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert
Flere kunder reagerer på at DSV dytter regningen for å følge norske lover over på dem.

Flere kunder reagerer på at DSV dytter regningen for å følge norske lover over på dem.

Vi har fått flere henvendelser fra DSV-kunder den siste tiden, de de reagerer til dels kraftig på at DSV nå krever kundene for ekstrabetalt i perioden fra 15. november til 31. mars. De de kaller «winter surcharge» begrunnes med at dette er for å dekke ekstrakostnadene som har tilkommet på grunn av vinterreglene til Statens vegvesen.

Frekt!

I en av mailene vi har fått skriver DSV-kunden: «I hvert fall DSV og de øst-europeiske transportørene velger tydeligvis å flytte kostnaden med å kjøpe vinterdekk / kjetting over på kundene i stedet! Det skulle da være helt naturlig at skal man også kjøre lastebil i Norge på vinteren at man har vinterdekk / kjetting og at det er transportørens ansvar. Ingen av de norske transportørene skal ha ekstra betalt for at de må kjøpe vinterdekk / kjetting? Og hvor mye av denne avgiften kommer til transportøren, og hvor mye blir "borte" underveis...???».

En annen kunde sier dette til oss:

"Vi har heldigvis (hvis man kan si det) ikke mye med DSV og gjøre, men dette syntes jeg rett og slett er frekt! Skal man kjøre på norske veier på vinterstid må man være skodd, det er jo ikke nytt av året eller av 2015 at det kreves hjul og kjetting til norske forhold, så dette er frekt! Jeg skal like å se den bileieren hos DSV som får nyte godt av disse ekstra kronene pr kilo/tonn som kommer inn».

DSV-brevet

Hva er det så i brevet DSV har sendt ut som avstedkommer slike reaksjoner? Teksten, som opprinnelig er skrevet på engelsk lyder slik:

«Vintertillegg internasjonal trafikk»

"For å klare å møte kravene fra Statens vegvesen til vinterdekk, mønsterdybde, mønsterdesign og nye kjettinger på lastebil og tilhenger, er vi nødt til å introdusere et vintertillegg fra 15. november 2014 til 31. mars 2015. Nylig har Statens vegvesen økt kravene at alle dekk skal være definert som vinterdekk i denne perioden. DSV er i en prosess med å undersøke den ekstra kostnaden dette vil innebære. Om vi må øke vintertillegget ytterligere vil vi informere dere om dette så raskt som mulig».

Med tanke på at kravene til kjettinger i den aktuelle perioden har eksistert i svært mange år allerede, og at krav til vinterdekk på lastebil ble innført for et år siden, høres det mer enn merkelig ut at dette skal føre til økte vinterpriser fra DSV nå.

I tillegg tar de jo høyde for å øke tillegget ytterligere hvis kravene som innføres fra nyttår fører til merkostnader for dem.

Spørsmål

Vi sendte mail til DSV der vi spurte om samtlige transportører som kjører for dem er gjort kjent med de norske lovkravene?

- Ja, vi presenterer norske lovkrav til våre leverandører, svarer Frank Madsen som er General Manager for DSV Roads AS.

De øvrige spørsmålene som om de tar ekstrabetalt for at kjøretøyene de benytter skal være lovlige, hvorfor tilleggene kommer først nå, og om vintertillegget gjenspeiler ekstrabetalingen de gir til sine transportører, får vi egentlig ikke noen svar på. I svarmailen til oss står det bare følgende: «Ja, vi kjenner godt til norske regler. Begrunnelsen for vår vintertillegg er de økende krav (siste år m&s dekk, i år vinterdekk på alle hjul) gjør at våre leverandør priser øker».

Da skal det bli spennende å følge med på vinterens hendelser på norske snødekte veier. For hvis kundene må betale vintertillegg til DSV begrunnet i krav om vinterdekk og kjettinger, så bør det vel ikke dukke opp saker der lastebiler og vogntog som kjører for DSV blir avslørt uten korrekt vinterutstyr, eller?

DSV innfører nå vintertakster fordi Statens vegvesen "krever vinterdekk og kjettinger i Norge". Gadd vite hvor mye av tillegget som tilfaller transportøren, som den ungarske lastebilen på bildet.

DSV innfører nå vintertakster fordi Statens vegvesen "krever vinterdekk og kjettinger i Norge". Gadd vite hvor mye av tillegget som tilfaller transportøren, som den ungarske lastebilen på bildet.