Dyrt og farlig

Hver fjerde bilist på norske veier kjører med så lavt dekktrykk at det øker risikoen for vannplaning.

Publisert Oppdatert

Dette melder Michelin, som i løpet av august i år har gjennomført kontroller på personbiler over hele Norden.

Etter en stikkprøve gjort av Michelin tyder tallene på at Norges 2,2 millioner registrerte kjøretøy, kjører i overkant av 500 000 bilister eller 23,3 % med alt for lavt lufttrykk i dekkene på minst et hjul. Men vi kan trøste oss med at vi ikke er dårligst i klassen, faktisk langt der i fra. I Danmark kjører nesten annenhver billist eller 45 prosent med farlig lavt dekktrykk, i følge en pressemelding fra Michelin.

- Ved 0,5 bar under det anbefalte dekktrykket endres bilens kjøreegenskaper og risikoen for vannplaning starter allerede ved 70 km/t i stedet for 90. Michelin definerer alle biler som kjører med lufttrykk som er 0,5 bar eller mer under det anbefalte som "farlig lavt lufttrykk", sier Frode Abrahamsen i Michelin.

Lønner seg

For lavt lufttrykk i dekket er også den vanligste bakenforliggende årsaken til punkteringer. Lufttrykket har en betydelig direkte innvirkning på dekkets slitasjeegenskaper og dermed på bilkostnadene. Et lufttrykk som er 0,5 bar for lavt minsker dessuten dekkets levetid med 25 prosent. For lite luft i dekkene øker også bilens forbruk; en tommelfingerregel er at en bar for lavt lufttrykk gir omlag seks prosent økt drivstofforbruk. Med andre ord, det lønner seg å sjekke lufttrykket oftere enn det vi gjør nå.

I løpet av Michelins nordiske informasjonskampanje var 1292 biler innom Michelins miljøtrailer for sjekk av lufttrykket. Verst i Norden er danske bilister: I Danmark kjører så mange som 74 prosent med lavt lufttrykk, nær 45 prosent av dem med farlig lavt trykk. Finske bilister er best i Norden til å passe trykket, hårfint foran sine norske kolleger: i begge land har rundt 45 prosent for lavt lufttrykk og omkring 25 prosent farlig lavt dekktrykk.

I Sverige har litt over halvparten av bilene for lite luft i dekkene, og hver tredje svenske bil kjører med farlig lavt dekktrykk.