E 39 åpnes først til jul

Publisert Oppdatert

Det blir neppe åpnet for alminnelig trafikk igjen på E 39 mellom Renndalen og Staurset før en gang oppunder jul.

- Jeg vil nødig gi noen garantier, men dette er i alle fall det vi jobber ut ifra i dag, sier prosjektleder Per Kristian Hovdahl til Tidens Krav.

Han tar forbehold om at det både kan ta kortere tid - og lengre. Dette er avhengig av en rekke forhold, blant annet hvor omfattende sikringsarbeid som må utføres og eventuell støping av støttemurer.

Kommende uke blir hektisk for da skal prosjektledelse og entreprenør planlegge hvordan arbeidet skal legges opp i dagene og ukene som kommer.

Grunnarbeid AS setter på ekstra ressurser i et par uker fra neste helg. Da blir det også snakk om å holde mannskapene på jobb på helg. Dette for å forsere arbeidet mest mulig.

Det er mye løsmasse og vanskelige grunnforhold på stedet. Prosjektledelse og entreprenør har derfor til enhver tid tilgang til geolog som de kan rådføre seg med.