E39 langs Vinjefjorden åpner

Etter å ha vært stengt i over ett år åpner E39 Renndalen-Staurset for allmenn ferdsel igjen tirsdag 15. desember kl 1430. Av den totale strekninga på knapt 15 km, er det nå lagt asfalt på vel 12 km.

Publisert Oppdatert