EasyGo stadig bedre

Høsten 2012 skal man etter planen kunne kjøre gjennom Europa med kun en bombrikke å forholde seg til.

bompenger bomstasjon bomring

bompenger bomstasjon bomring

Publisert Oppdatert

EasyGo er i utgangspunktet en samordnet betalingsløsning for de nordiske landene Norge, Sverige og Danmark som gjør det mulig å benytte AutoPASS i disse landene.

Statens vegvesen får nå stadig flere henvendelser fra andre land som ønsker å delta i systemet.

Neste år vil Østerrike komme med i samarbeidet og vi vil altså kunne benytte AutoPASS også der, ifølge vegvesenets avis Vegen og vi.

- Dette er en unik måte å vise EU at det går an å samarbeide om felles betalingsløsning for bompenger, sier Robert Fjelltun Bøe til avisen.

Han jobber blant annet med samordning av betalingsløsninger i Statens vegvesen.

EU bestemte i høst at det fra 2012 skal gjøres mulig for tungbiler å ha en avtale og en brikke, uansett hvor i Europa man ferdes.

- For å få til samordnet betaling i Europa må det også utvikles ei brikke som kan leses uansett system i det enkelte land. Samtidig skal eksisterende brikker kunne brukes lokalt innenfor landets grenser hvis man ønsker det. Det vil si at alle land må ha utstyr som også kan lese andre lands brikker, sier Fjelltun Bøe til Vegen og vi.

En av utfordringene blir å få til et opplegg der du får ei regning der du blir fakturert for passeringer i alle land.

Ordningen vil trolig gjøre slutt på praksisen vi ser i dag, der utenlandske transportører bevisst spekulerer i å kjøre i filen for abonnement gjennom bommene med AutoPASS, for så å ignorere betalingskrav i ettertid.

Tidligere i år etterga som kjent norske bomselskaper hele 30 millioner kroner til utenlandske bomsnikere.

I Norge arbeides det nå med å få til en obligatorisk brikke for all tungtransport fra 2013.

En del av våre kolleger fra utlandet har altså ikke så veldig lang tid igjen som gratispassasjerer på norske veier.