Elektronisk kontoutskrift for tollkreditt

Tollvesenet tilbyr en løsning for elektronisk utsendelse av kontoutskrift for tollkreditt via Altinn. Løsningen legger til rette for elektronisk avstemming mot eget system.

Publisert Oppdatert

Kontoutskriften oversendes både som et pdf-dokument og en xml-fil. Xml-filen er basert på E2B standarden, og kan lastes ned av kunden til eget system for videre elektronisk behandling.

- Våre tollkredittkunder har i flere år etterlyst en løsning for elektronisk oversendelse av kontoutskriften, blant annet for å kunne avstemme deklarasjonsopplysningene elektronisk. Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby en slik løsning, sier Esben Wølner, avdelingsdirektør i Innkrevings- og regnskapsavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

- En annen fordel med elektronisk utsendelse, er at kundene vil motta kontoutskriften raskere enn pr. post, mener Wølner.

Informasjon om løsningen er sendt ut sammen med kontoutskriftene for januar. Kunder som ønsker å benyttes seg av løsningen må returnere svarslippen i undertegnet stand til den tollregionen hvor firmaet er registrert som tollkredittkunde.