Elggevirene virker!

Elggevirene som Statens vegvesen har hengt opp langs riksveg 3 i Østerdalen har en positiv effekt på trafikantene. Det går fram av en undersøkelse som Vegvesenet har gjennomført.

Publisert Oppdatert

Det var i 2009 at Statens vegvesen tok initiativ til forsknings- og utviklingsprosjektetprosjektet "Trafikantens opplevelser langs riksveg 3." Bakgrunnen var de høye ulykkestallene på denne strekninga. Statistikken viste da at fire personer dør, ni blir hardt skadet og 90 lettere skadet i gjennomsnitt hvert år.

Les også: Fargede elggevir i trær skal redusere ulykker

Skal redusere antall ulykker

- Østerdalen kan oppleves som en monoton strekning å kjøre, og det er mange utforkjøringer her. Derfor valgte vi i dette prosjektet å gjøre en innsats for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, redusere monotonien, gjøre folk mer våkne, og på den måten redusere ulykkene, sier prosjektleder Anne Helga Gaustad i Statens vegvesen.

Rydding av skog langs vegen og mot elva Glomma, en dekorert jernbaneovergang og lyssetting av en gammel høylåve er blant de tiltakene som er gjort. I tillegg altså til de etter hvert så berømte elggevirene. Så langt henger flere enn 50 av disse i trærne langs riksvegen. Nå i august blir ytterligere et trettitalls gevirer hengt opp, slik at det totalt blir ca 90 gevirer.

- Stor, positiv effekt

I vår gjennomførte Vegvesenet en spørreundersøkelse blant trafikantene på riksveg 3. Svarene viser at tiltakene har en effekt:

  • 63 prosent av de spurte mener at tiltakene har god effekt på folks oppmerksomhet.
  • 84 prosent av de som sier at de blir påvirka av tiltakene opplever påvirkningen som positiv.
  • 72 prosent svarer at de har stor tro på at tiltakene har god effekt på trafikksikkerheten.
  • Over halvparten mener tiltakene har hatt en positiv effekt på kjøreopplevelsen.

- Disse talla bekrefter det vi har trodd og håpa på, og viser at trafikksikkerhetstiltaka langs riksveg 3 har en stor, positiv effekt. Nå skal vi gjennomføre en ny undersøkelse i oktober der vi skal gå enda djupere inn i folks opplevelse. Vi både håper og tror at den undersøkelsen vil bygge oppunder resultatet av denne undersøkelsen, sier prosjektlederen.