Elgvarsel med laser

Siste nytt fra Statens vegvesen og "Trafikktryggleik Hallingdal" er elgvarsling med laser på rv. 7 i Flå.

Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

I disse dager gjøres de siste arbeidene ferdig med montering av strømgjerder, lasermålere og varselskilt på den mest ulykkesbelastede vegstrekning for elgpåkjørsler på riksveg 7 gjennom Hallingdal, 2-3 kilometer nord for Flå sentrum.

Varsler bilistene

-Laserdetektering av elg og annet vilt ved høytrafikkert veg er nytt i Norge. Strømgjerder på om lag 500 meters lengde på hver side av vegen sluser elgen inne mot et krysningspunkt på rv. 7.

Når laseren registrerer elg, rådyr og annet vilt som nærmer seg vegpassasjen settes et varslingskilt med lys i virksomhet. Bilistene blir dermed obs på at dyr nærmer seg vegen og kan sette ned farten, forteller prosjektleder Knut Erik Jetlund i Statens vegvesen og "Trafikktryggleik Hallingdal".

Samarbeid

Tiltakene mot elgpåkjørsler på rv 7 og langs Bergensbanen er et stort samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune, Hallingdal Kraftnett, lokale viltnemnder, skogeiere, NAF og politiet.

Til sammen er det brukt over en million kroner de siste årene på tiltak mot vilt- og elgpåkjørsler langs veg og jernbane i Hallingdal fra Flå og Nes i sør til Hol i nord.

Det er ryddet skog, laget fóringsplasser og satt opp viltgjerder med og uten strøm på en rekke steder og strekninger mellom Flå og Geilo. Tiltakene gjelder både langs riksvegen, fylkesveger og jernbane.

Det siste og nyeste prosjektet med laserdetektering på den mest ulykkesbelastede av alle strekningene langs rv. 7 i Flå koster nær en halv millioner kroner.