En arbeidsdag å leve med

Yrkestrafikkforbundet holder landsmøte på Gol i helgen.

kapell sjåfør

kapell sjåfør

Publisert Oppdatert

En arbeidsdag å leve med er motto for YTFs 15. landsmøte. Yrkestrafikkforbundet opplever et stadig større press på arbeidsdagen til sine medlemmer. De ser en økende bruk av delte dagsverk og at medlemmene blir påtvunget lange innlagte pauser. Konsekvensen blir arbeidsdager på opptil 12 timer.

Mange av medlemmene er sjåfører med en arbeidsdag som preges av kjøretider som er presset maksimalt. Konsekvensen kan bli at sjåføren må bryte fartsgrensen eller reglene om kjøre- og hviletid for å rekke fram i henhold til oppsatt kjøreplan.

Forskning viser at skift- og turnusarbeid påvirker arbeidsmiljøet, og ikke minst kan det gi uønsket effekt på de ansattes helse og deres sosiale liv. Flere undersøkelser viser at de som jobber skift har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser.

YTF ønsker å samarbeide med arbeidsgiverne og myndighetene om disse spørsmålene.

På landsmøtet går startskuddet for dette arbeidet, heter det på forbundets nettsider.