- En gjeng med småkonger i vegvesenet

Bård Hoksrud (Frp) er lite imponert over vegvesenets håndtering av de brannfarlige tunneler i Norge. Nå krever han at statsråd Liv Signe Navarsete rydder opp i saken.

Tunnel

Tunnel

Publisert Oppdatert

Tidligere denne uken sa trafikkdirektør Kjell Bjørvik i Statens vegvesen at han ikke kunne bekrefte at så mange som 200 veitunneler skal være brannfarlige, da vegvesenet ikke har mottatt dokumentasjon som bekrefter tallene.

Brannfaren ved disse tunnelene er at de inneholder store mengder av et ubeskyttet tetningsstoff, PE-skum.

Nå viser det seg at det er vegvesenet selv som står bak statistikken.

- At trafikkdirektøren ikke har oversikt over egen virksomhet, er både skremmende og svært alvorlig. Samtidig føyer dette seg inn i rekken av manglende oversikt over sikkerheten av norske veier, sier Bård Hoksrud (Frp), stortingsrepresentant i transportkomiteen, til ABC Nyheter.

- Småkonger

Hoksrud påpeker at tallene over de mange brannfarlige tunnelene har vært kjent i en lengre periode, dermed burde ledelsen i vegdirektoratet være orienterte om saken.

- Dessverre frykter jeg at etaten består av en gjeng småkonger som enten ignorerer de mange advarslene, eller som rett og slett ikke har tilstrekkelig kjennskap til hva de jobber med.

- Ubalansert framstilling

Trafikkdirektør Kjell Bjørvik fastholder at de ikke har hatt kjennskap til at 200 tunneler skal være brannfarlige.

- Jeg er kjent med at vi har gitt ut en slik statistikk, men vi mener at NRKs fremstillingen av denne ikke er tilstrekkelig, sier Bjørsvik til ABC Nyheter, og føyer til;

- Vi vurderer det slik at halvparten av disse tunnelene inneholder så små mengder PE-skum at de ikke utgjør noe risiko. Dermed er det «kun» snakk om 100 brannfarlige tunneler, skal vi tro vegvesenet.

Les også:

- Ubalansert om tunnelsikring

Likevel er det en økning fra 1994, da statsråd Kjell Opseth lovte at PE-skummet skulle skiftes ut i løpet av ett år.

- Gamle synder

Siden 1997 har PE-skum ikke blitt benyttet i tunneler uten at det har vært tildekket, ifølge samferdselsdepartementet. Men departementet har ingen forklaring på hvorfor antallet har skutt til værs de siste tolv årene.

- Vi vet ikke om økningen skyldes strengere krav til bruk av PE-skum eller om tunnelutbygginger i tidsrommet 1994-1997 ikke ble tatt med i statistikken fra 1994, sier statssekretær Geir Pollestad.

Han forklarer at vegvesenet på ny jobber med å kartlegge tunneler som per dags dato har PE-skum og dermed utgjør en brannfare.

- Kan vi leve med 100-200 brannfarlige tunneler?

- Nei, vi skal ha vekk det som utgjør noe risiko.

- Dette er gamle synder som burde ha blitt ryddet opp i for mange år siden, sier statssekretæren.

- Har dere oversikt over hvor langt vegvesenet har kommet i utbedringsarbeidet?

- Vi sitter med de samme tallene som vegvesenet gjør, sier Pollestad.

- Følger retningslinjer

Den kontroversielle branneksperten Geir H. Dahle mener at brannsikkerheten i svært mange norske tunneler er en katastrofe og at vi har mange livsfarlige tunneler. Han har gjentatte ganger forsøkt å bli hørt av vegvesenet, men har blir kun møtt med stillhet av etaten.

I boka "Tunnelbrann- dokumentasjon og korrupsjon" (utgitt på eget forlag i 2005) beskylder Dahle veimyndigheter og andre impliserte for å være korrupte.

Om rådene fra Dahle sier Bjørvik:

- Vi kan ikke følge råd fra hvilken som helst ekspert. Vi følger retningslinjene fra det offentlige organet, sier trafikkdirektør Kjell Bjørvik.

- Men Dahle har jobbet med brannsikkerhet i tunneler i 23 år og burde vel kunne bidra med viktige innspill?

- Ingen kan kreve at deres innspill skal legges som grunnlag for vårt arbeid. Selv om vi i utgangspunktet mener det er bra med innspill, må vi forholde oss til de retningslinjene vi får fra DSB, sier Bjørvik.

Tungt.no kjenner imidlertid til at DSB ikke sitter på den dokumentasjonen Bjørvik viser til. Der henvises det til Vegdirektoratet.

Krever svar fra Navarsete

- Dette er nok et eksempel på småkonger som ikke vil høre på ekspertise utenfra. Vegvesenet bør verdsette de innspillene de får fra eksterne folk, men det virker ikke å være kultur for nettopp dette, påpeker stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Hoksrud mener det er på tide at regjeringen tar tak i saken, og varsler at han om kort tid vil sende brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Jeg forventer at statsråden kan gi en begrunnelse for hvorfor det har vært en økning av tunneler som inneholder PE-skum. Samtidig vil jeg vite hvordan de har tenkt å rydde opp i dette og hva det vil koste, sier Frp-politikeren.