En midtdeler til besvær

En melding kommer på epost. Den kommer fra Naturvernforbundet og handler om E6-utbygging gjennom Åkersvika naturvernreservat ved Hamar.

Knut Viggen blogg tegning

Knut Viggen blogg tegning

Publisert Oppdatert

Dere vet den delen av E6 der dere ser Vikingskipet. Naturvernforbundet vil at planene om en ny firefelts vei skal skrinlegges. I stedet bør det bygges midtdeler på hele strekningen fra Kolomoen til Lillehammer. Mener Naturvernforbundet - eller Friends of the Earth, Norway - som det også heter på forbundets hjemmeside.

"Den enkleste løsningen er den beste", skriver Naturvernforbundets Holger Schlaupitz (!) i et innlegg på forbundets hjemmeside.

Etter å ha lest innlegget til Schlaupitz, som er ekspert på klima (Naturvernforbundet har ikke noen egen ekspert på vei og samferdsel ser det ut til, men skriver likevel friskt om vei og samferdsel), fikk jeg lyst til å skrive et svar til Holger - på epost. Mine tanker rundt dette, og svaret som etterhvert kom tilbake, får du her:

Hei!

Det er en par, tre dilemmaer ved ikke å bygge ut til fire felt på E6 som du ikke kommer inn på i artikkelen:

Midtdeler på en tofelts vei hindrer utrykkingstrafikk (ambulanse, politi, brannvesen), iallefall slik veiene er utformet i Norge med smale veiskuldre. Skal det bygges midtdeler må det lages flere forbikjøringsstrekninger - noe som gir anleggskostnader tett opp til det en firefelts veistrekning koster. En firefeltsvei koster en og en halv gang så mye som en tofeltsvei - ikke dobbelt så mye.

Fire felt er en investering for fremtiden - for trafikken om 50 år. Det er ikke gitt at den trafikken går på fossilt drivstoff i det hele tatt. Vi får håpe at den ikke gjør det og det er vel strengt tatt ikke så mye olje igjen i verden heller.

En skånsom utbygging til fire felt (utvidelse i dagens trasé) vil være en langsiktig veiutvidelse - noe en midtdelerløsning aldri vil bli. I kombinasjon med større togkapasitet (ja, for togforbindelsen må også utvides til dobbeltspor - den går også gjennom Åkersvika) skulle det holde en stund.

Fire felt gjør at både bestemor på 80 med god tid og lastebilsjåføren som skal rekke butikkåpningen i Åndalsnes kommer seg fram uten problemer og frustrasjoner. En bil er et transportmiddel som frakter folk fra dør til dør. Det gjør hverken tog eller buss. Mange som har problemer med å gå/har små barn eller frakter tunge varer og utstyr i bilen, vil ikke velge kollektivt hvis de kan slippe.

Svært mange nordmenn velger bil fordi de har råd til det. I Brasil tar folk bussen fordi det er bussbilletten de har råd til. Det må kraftige og massive kutt i lønninger og sosiale ytelser før folk i Norge igjen finner det formålstjenlig å bytte ut bilen med tog og buss. Eller så må vi få tog som kjører så raskt at det vil være idiotisk å velge bilen.

- Befolkningen i Norge vil øke de neste tiårene. Norge opplever for tiden Europas høyeste befolkningstilvekst. Og folk flytter også fra distriktene til Oslo-området.

Det vil gi trafikkøkning, enten vi vil eller ikke. Hvis trafikken skal gå så mye ned som dere vil, må levestandarden mest sannsynlig kraftig ned. Hvis Naturvernforbundet tenker seg en kraftig nedgang i levestandarden, med stor arbeidsledighet, og nød, forsvinner naturlig nok også det økonomiske grunnlaget for å investere - blant annet i jernbane/hurtigtog. Da blir det i stedet rask nedbygging av alle offentlige kommunikasjoner - slik vi ser det i land som har opplevd store økonomiske kriser.

Skulle ønske at dere i Naturvernforbundet i stedet for alltid å være imot utbygginger/ny infrastruktur, kunne si mer ja til helt nødvendige utbygginger. Norske politikere har hatt samferdsel langt ned på prioriteringslista i årevis. Samferdsel er blitt en privat greie. Ikke rart privatbilen vinner!

Tror både dere og anleggsbransjen hadde kunnet samarbeide godt om å få jernbane Oslo - Ski og ny Oslotunnel på plass. Det er jo høl i hue at det skal ta fire-fem år å planlegge en jernbanestrekning som ble utredet og planlagt allerede for 15-20 år siden. Og ja, anleggsbransjen er nok også med på å få fortgang i jernbaneutbyggingen i triangelet Lillehammer - Skien - Halden. Det er viktig hvis vi i det hele tatt skal få folk og gods over på jernbane. Det står anleggsarbeidere klare over hele landet til å ta fatt på tidenes største rallarjobb!

Med vennlig hilsen

Knut Viggen

redaktør

AnleggsMagasinet

Svaret kom noe senere og lyder slik:

Hei, og takk for e-post.

Vi er tydeligvis uenige. Ingen grunn til å legge skjul på det. Likevel: Diskusjon er sjelden skadelig. Derfor noen kommentarer under :-)

På de høytrafikkerte vegene bør veger med midtrekkverk få bredere skuldre og flere forbikjøringsfelt. Det legger vi ikke skjul på. På mindre trafikerte veger kan det velges enklere løsninger. Erfaringene med enklere løsninger i Norge er gode, jamfør:

SINTEF-rapporten "Effekt av midtrekkverk på to- og trefelts veg" (Sakshaug K. og T. Giæver (2004) (ligger dessverre ikke på nett)

Produktark fra Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/binary?id=15380

Kostnader: Samferdselsdepartementet oppgir kostnadene for bygging av ny firefeltsveg kontra opprusting av tofeltsveg med midtrekkverk til å være 5-11 ganger dyrere: http://www.regjeringen.no/pages/2176955/sp162.pdf

For E 6 i Hedmark/Oppland kan vi finne tall ved å se på anslåtte kostander fra Statens vegvesen for midtrekkverk Biri-Lillehammer kontra planlagte firefeltsutbygginger lenger sør.

Poenger er at vi ikke ønsker denne kraftige trafikkveksten i et 50-årsperspektiv. Dette handler ikke om å "plage folk", slik noen kan få inntrykk av. Det handler heller ikke om at folk skal slutte å kjøre bil eller at alle skal reise kollektivt. Det handler om å stoppe trafikkVEKSTEN som mange ser for seg. Trafikkveksten er en alvor trussel mot byene (kø, kaos), mot arealer, mot luftkvalitet og klima. Befolknings- og velstandsveksten som vi må unne den fattige delen av verden, vil kreve mye mer energi. Ja, vi kan få andre drivstoff i framtida, men behovet for energi vil bli så stort at det blir å spille russisk rulett om vi skal forutsette at øke vårt energiforbruk i den rike delen av verden. Flere miljøproblemer oppstår også uavhengig av drivstoff. Vi trenger også vesentlig utslippskutt på kort- og mellomlang sikt. Ny teknologi kan dempe behovet for transport slik at befolkningsveksten ikke neødvendigvis gir en tilsvarende trafikkvekst.

Naturvernforbundet er og har lenge vært en sterk pådriver for større utbygging av jernbanen. Vi har også tatt et klart standpunkt FOR utbygging av høyhastighetsbaner, noe vi også har brukt mye tid på å gå i dybden på, bl.a. gjennom en fagrapport som også berører ditt fagfelt, altså anleggsbransjen. (Kanskje den er av journalistisk interesse?

Skulle Naturvernforbundet vinne fram i samferdselspolitikken, burde det slett ikke være noe for anleggsbransjen å bekymre seg for.

For Naturvernforbundet handler denne debatten om hva slags samfunn vi ønsker. De fleste mennesker vil neppe sitte i bilkø eller kjøre mest mulig bil. Skal vi endre samfunnet i mer miljøriktig retning, må vi si nei til noe og ja til andre ting. Ellers kommer vi ikke i mål.

Med vennlig hilsen

Holger Schlaupitz

fagleder - energi, klima og samferdsel

Norges Naturvernforbund