En ruset sjåfør passerer Biri hvert 10.minutt

En undersøkelse forteller at hvert tiende minutt hele døgnet møter du en ruset sjåfør forbi Biri. Nå vil fylkesmennene i Hedmark og Oppland få bukt med problemet sammen med Statens vegvesen, skriver GD.no.

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

Publisert Oppdatert

Offisielle vegtellinger viser at det ved målestasjonen på Biri passerer 12.000 biler per døgn. 120 av disse bilførerne passerer Biri i påvirket tilstand. Dersom man regner at den største trafikktettheten er i perioden kl. 07.00 - 24.00, vil det derfor hvert 10.minutt passere en bilfører på Biri som er påvirket av alkohol, illegale stoffer eller medikamenter i en slik grad at de ikke burde ha kjørt bil.

Bakgrunnen for kampanjen er en studie av 243 drepte motorvognførere i Norge i 2001 - 2002. Den viste at 22,3 prosent hadde over 0,2 promille i blodet. I 30,9 prosent av tilfellene ble det påvist andre rusmidler eller legemidler med ruspotensial. Totalt ble det funnet alkohol eller andre stoffer hos 43,6 prosent av de drepte.

En undersøkelse gjort i samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Utrykningspolitiet i løpet av 2005 - 2006 viste økende bruk av illegale stoffer og legemidler med ruspotensial. Illegale stoffer forekommer oftere hos menn enn hos kvinner, mens legemidler med ruspotensial oftest påvises hos kvinner. Positive funn øker med alder, og hos kvinner over 64 år var forekomsten 14,6 prosent.

Det er to - tre ganger flere førere som er påvirket av andre rusmidler enn det er førere som er påvirket av alkohol.

- Nå setter vi full fokus på bilførere som er påvirket av medikamenter foreskrevet av lege, forteller rådgiver Jens Christian Bechensten ved helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

Antakelig er flere bilførere ikke klar over at de kjører i påvirket tilstand; de har ikke fått noen informasjon, informasjonen kan være mangelfull, eller de har brukt medisinene så lenge at de selv ikke registrerer at de er påvirket av dem. Selv om de faktisk er det, sier Bechensten.