Endelig felles ferjekort

TransportMagasinet skrev i 1994 en artikkel om transportører som ønsket et felles betalingskort på ferjene langs kysten. Vegdirektoratet opplyste den gang at de hadde et langsiktig mål om at man skulle kunne bruke ETT kort uavhengig av hvor og hvilket ferjeselskap man reiste med. Nå er målet nådd.

Ferge kai

Ferge kai

Publisert Oppdatert

1. februar åpnes det for felles betalingskort på alle ferjestrekninger fra Møre og Romsdal til Rogaland. Det samme ferjekortet kan også benyttes på Tide Sjø sine samband i Trøndelagsfylkene; Brekstad-Valset og Levanger-H okstad, samt på Fjord1 MRF sitt samband i Finmark; Hasvik-Øksfjord-Tverrfjord.

En felles betalingsløsning og rabattordning vil være en stor forenkling for transportselskaper, som frem til i dag har måttet forskuttere store beløp i hvert enkelt ferjeselskap. Statens vegvesen har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet om Ferjekort, som etter hvert kan tas i bruk av alle ferjerederiene i landet.

For å få rabatt etter 1. februar trenger du Ferjekort. Har du verdikort i dag, og vil ha overført restverdien til det nye kortet, må dette gjøres hos det selskapet som har levert det gamle kortet.

Alternativt kan du skaffe deg Ferjekort på ferjen du skal reise med, og deretter få refundert restverdien på gammelt kort ved å sende det til selskapet som har levert dette, opplyser Statens vegvesen.

Lastebilnæringen kan velge mellom verdikort med 50 prosent rabatt eller storbrukerkort som gir 30 prosent rabatt.

Verden blir stadig enklere. Selv om langsiktige mål ofte tar fryktelig lang tid å nå.