Endrede retningslinjer for FO

Toll- og avgiftsdirektoratet melder om endrede retningslinjer i bruken av foreløpig deklarering – FO ved inn og utførsel av varer fra 1. oktober i år.

Publisert Oppdatert

En viktig endring er blant annet at kriteriene for bruk av FO vil bli innskjepet. Det viser seg at foreløpig deklarering av mange benyttes som en fast rutine for å få en rask utlevering av spesielle varetyper.

Det har medført at direktoratet har vurdert å fjerne hele ordningen, men tross alt kommet til at det må være mulig å gjøre unntak, heter det blant annet i en rundskriv om endringene. Hele rundskrivet finner du her: www.toll.no under fanen Nyheter