Endrede retningslinjer for FO

Toll- og avgiftsdirektoratet melder om endrede retningslinjer i bruken av foreløpig deklarering – FO ved inn og utførsel av varer fra 1. oktober i år.

Opprettet

En viktig endring er blant annet at kriteriene for bruk av FO vil bli innskjepet. Det viser seg at foreløpig deklarering av mange benyttes som en fast rutine for å få en rask utlevering av spesielle varetyper.

Det har medført at direktoratet har vurdert å fjerne hele ordningen, men tross alt kommet til at det må være mulig å gjøre unntak, heter det blant annet i en rundskriv om endringene. Hele rundskrivet finner du her: www.toll.no under fanen Nyheter