Endring i hviletid

Norske bussjåfører får nå samme kjøre- og hviletidsregler som ellers i Europa. - Turbussene får nå samme fleksibilitet som sine europeiske kollegaer, forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Dette betyr at de kan utsette ukehvilen til etter den 12. dagen når de er på reise.

Publisert Oppdatert

Fra juni i inneværende år har alle sjåfører i EU-området, på visse vilkår, hatt anledning til å utsette ukehvilen til den 12. dagen når de kjører turbuss internasjonalt.

Samferdselsdepartementet har nå fastsatt nasjonal forskrift som gjør at dette også skal gjelde for kjøring i Norge.

Endringen betyr at ukeshvilen kan bli utsatt i tråd med forordning (EF) 561/2006 artikkel 8, som endret ved forordning (EF) 1073/2009 artikkel 29.