Endringer i løyvebestemmelsene

Samferdselsdepartementet har nå foretatt endringer i løyvebestemmelsene med virkning fra 1. januar 2010.

Publisert Oppdatert

Løyvedokumentet skal følge med motorvognen ved løyvepliktig transport for å muliggjøre kontroll. Fra 1. januar 2010 kan man ilegges gebyr dersom løyvedokumentet og andre nødvendige kontrolldokumenter ikke er med under transporten.

Ved godstransport må motorvognen ha tillatt totalvekt over 3.500 kg for å komme inn under løyveplikten. Fra 1. januar 2010 skal tilhenger inkluderes ved beregning av samlet totalvekt.

Det er unntak fra løyvetransporten ved egen transport av gods. Med egen transport av gods menes transport av eget gods når transporten er ledd i annen næringsvirksomhet. Slik transport trenger ikke løyve. Også egentransporterklæringen må medbringes under transport. Denne utstedes på Statens vegvesens trafikkstasjoner ved registrering. Stortinget har vedtatt at kravet til egen transporterklæring skal oppheves. Etter planen vil også dette gjelde fra 1. januar 2010.