Endringer i motorsalget hos MAN

Med virkning fra 1. januar 2010 overfører MAN Nutzfahrzeuge noen av sine salgsaktiviteter for motorer til søsterselskapet MAN Diesel. Dette får ingen betydning på det norske markedet.

Publisert Oppdatert

MAN Nutfahrzeuge har en omfattende produksjon av høyturtalls diesel- og gassmotorer. Dette gjelder ikke bare motorer til lastebiler og busser, men også motorer til innbygging i anleggs- og landbruksmaskiner, jernbanemateriell, båter og til stasjonært bruk. MAN Nutzfahrzeuge har selv stått for markedsføring og salg av disse motorene. Det er salget av motorene for maritimt og stasjonært bruk som nå overføres til MAN Diesel som danner den nye salgsenheten High Speed Business Unit. MAN Diesel er som kjent en ledende produsent av store skips- og stasjonærmotorer, og all markedsføring og salg av motorer til maritimt og stasjonært bruk vil dermed være samlet i ett selskap. Den nye High Speed-enheten vil dekker effektområdet fra 70 til 1.400 kW (94 - 1877 hk).

Salg av motorer til anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og jernbanemateriell vil fortsatt ligge hos MAN Nutzfahrzeuge.

Selv om salget av hurtiggående diesel- og gassmotorer til maritimt og stasjonært bruk nå overføres til MAN Diesel, er det fortsatt MAN Nutzfahrzeuge som skal stå for produksjonen. MANs motorfabrikk i Nürnberg er en av verdens mest effektive fabrikker for høyturtallsmotorer, og komponentfellesskapet med motorene til nyttekjøretøyer gir betydelige synergieffekter når det gjelder utvikling, innkjøp og produksjon.

Endringen får ingen praktisk betydning her i landet. Importen av motorer til maritimt og stasjonært bruk har i mange år skjedd