Enger overtar GF Transport

GF Transport AS ble etablert i 2006 som et deleiet datterselskap av Gardermofrakt AS med formål å drive trekking av trailere og containere. I løpet av selskapets korte levetid har de oppnådd en årsomsetning på rundt 20 mill. kroner, men gevinsten har nok latt vente på seg.

Knut Enger

Knut Enger

Publisert Oppdatert

Enger har i alle år hatt denne type virksomhet som sitt spesialområde, og er en av de desidert største aktørene i dette markedet. Ultimo 2007 overtok Enger Jan Thalberg & Co AS i Ålesund og året før overtok de deler av virksomheten i Transportsenteret i Drammen.

Selskapsgrupperingen under Knut Enger vil med dette få en omsetning på anslagsvis 150 mill. kroner (2008 tall). Da er ikke omsetningen i det personlige selskapet Knut Enger Transport tatt med.

At Gardermofrakt nå selger seg ut etter bare knapt fire års drift henger sammen med en konsolidering av virksomheten.

- Vi selger fordi vi tror vi kan utrette mye mer med et stort system med Knut Enger i ryggen fremfor å fortsette i egen regi, sier Ståle Bjørdal som er daglig leder og majoritetseier i Gardermofrakt.

De medarbeiderne som har operert GF Transport blir overført til Enger.