Enger overtar GF Transport

GF Transport AS ble etablert i 2006 som et deleiet datterselskap av Gardermofrakt AS med formål å drive trekking av trailere og containere. I løpet av selskapets korte levetid har de oppnådd en årsomsetning på rundt 20 mill. kroner, men gevinsten har nok latt vente på seg.

Knut Enger

Knut Enger

Opprettet

Enger har i alle år hatt denne type virksomhet som sitt spesialområde, og er en av de desidert største aktørene i dette markedet. Ultimo 2007 overtok Enger Jan Thalberg & Co AS i Ålesund og året før overtok de deler av virksomheten i Transportsenteret i Drammen.

Selskapsgrupperingen under Knut Enger vil med dette få en omsetning på anslagsvis 150 mill. kroner (2008 tall). Da er ikke omsetningen i det personlige selskapet Knut Enger Transport tatt med.

At Gardermofrakt nå selger seg ut etter bare knapt fire års drift henger sammen med en konsolidering av virksomheten.

- Vi selger fordi vi tror vi kan utrette mye mer med et stort system med Knut Enger i ryggen fremfor å fortsette i egen regi, sier Ståle Bjørdal som er daglig leder og majoritetseier i Gardermofrakt.

De medarbeiderne som har operert GF Transport blir overført til Enger.