Enkelt i Norge

Til tross for at eksportører, importører og logistikktilbydere i hverdagen kan ergre seg over tollvesenet, Mattilsynet, Statens Landbruksforvaltning, havnevesenet og andre myndigheter; Norge er i internasjonal sammenheng er relativt enkelt land å handle med.

Publisert Oppdatert

Jeg ble senest minnet om dette da jeg på forespørsel fra Verdensbanken (The World Bank) sendte ut et spørreskjema som ledd i oppdateringen av Norges-informasjon i deres "Doing Business" database; http://www.doingbusiness.org/

Nærmere bestemt gjaldt informasjonen delindeksen "Trading across borders".

Mens mange land forlanger 8 til 10 dokumenter ved eksport og import, klarer norske bedrifter seg gjerne med fire. Når det gjelder tid på grensen er det i internasjonal sammenheng normalt å telle dager. Hos oss er normalt minutter eller timer de aktuelle enhetene når vi regner på tiden det tar før varer er frigitt for innenlandsk forbruk - eller eksport.