Enklere håndtering av ferdskriverdata

IDHA Sweden AB og Daimler FleetBoard har tatt frem en ny systemintegrasjon for felles kunder som muliggjør automatisk kopiering og overføring av førerkort og ferdskriverdata fra lastebiler til det nettbaserte analysesystemet idha-Online.

idha-Online er et system for analysering og visualisering av data fra fartskrivere og sjåførkort. Med denne integrasjonen får eiere og sjåfører av Mercedes lastebil en totalløsning for håndtering av data vedrørende kjøretøyet.
idha-Online er et system for analysering og visualisering av data fra fartskrivere og sjåførkort. Med denne integrasjonen får eiere og sjåfører av Mercedes lastebil en totalløsning for håndtering av data vedrørende kjøretøyet.
Publisert Oppdatert

Transportfirmaer som bruker telematikkløsningen FleetBoard kan nå sende ferdskriverdata direkte til det nettbaserte systemet idha-Online. FleetBoard hjelper transportfirmaer med oppfølgning av brenselstilgang, utslipp og ruteplanlegging samt godssøking, opplyser Carl Fredrik Næss i Autodata AS.

Automatisk overføring

Overføringen av ferdskriverdata til idha-Online skjer helt automatisk gjennom den nye systemintegrasjonen. Dette uansett hvor førere og kjøretøy befinner seg. Idha-Online lagrer og vurderer senere ferdskriverdataene for å hjelpe førere og transportfirmaer med å følge de lover og regler som gjelder digitale ferdskrivere.

Som et selvspillende piano

- Filene lastes opp automatisk, noe som gjør at vi ikke trenger å bruke ekstra tid på dette. Det er som et selvspillende piano, sier Jan-Åke Andersson i JA Transport Logistik Service AB i Sundsvall.

- Det snakkes mye om skytjenester i dag, et begrep som mange har hørt, men ikke alle forstår betydningen av. Det er nettopp skytjenester som forenkler og automatiserer informasjonsflyten til kundene våre. Men det viktigste er at kundene våre ikke skal behøve å tenke på teknikken overhodet - alt skal bare fungere, sier David Norman i IDHA Sweden.