Er fartskampanjer hensiktsmessige?

Høy fart er en viktig ulykkesfaktor. Vegmyndighetene i ulike land bruker derfor betydelige ressurser på fartskampanjer. Få kampanjer blir imidlertid evaluert på en skikkelig måte, og det er derfor vanskelig å fastslå om de har noen ulykkesreduserende effekt.

Politi politi kontroll politimann kontrollør

Politi politi kontroll politimann kontrollør

Publisert Oppdatert

Transportøkonomisk institutt har gått gjennom 45 fartskampanjer, de fleste gjennomført i Europa eller Australia de siste fem årene. Den vanligste målgruppen er, ikke uventet, unge menn.

Selvrapporterte data var tilgjengelige for 20 prosent av kampanjene. En mindre andel av mottakerne mener kampanjene har fått dem til å kjøre saktere.

Kampanjene er i liten grad evaluert med hensyn til hva slags effekt de har på faktisk fartsatferd eller ulykkestall. Dette gjør det vanskelig å si noe om hvilken ulykkesreduserende effekt kampanjene har. Rapporten anbefaler derfor at det settes et langt større fokus på evaluering ved fremtidige kampanjer.

Kanskje har det gått litt fort i svingene?