- Et konstruert tilfelle

- Skatteverket hevder at vi bedriver nasjonal transport. Det er helt galt. Vi driver internasjonal, grenseoverskridende transport. Det forteller administrerende direktør hos Andreassons Åkeri, Yvonne Andreasson. Bedriften underkjenner Skatteverkets utredning og skal påklage avgjørelsen.

Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.

Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.

Publisert Oppdatert
Er kabotasjekjøring et stort problem i Norge, eller er det en overdrivelse? Det skal Cabotagestudien bidra til å finne ut av. 
Illustrasjonsfoto

Er kabotasjekjøring et stort problem i Norge, eller er det en overdrivelse? Det skal Cabotagestudien bidra til å finne ut av. Illustrasjonsfoto Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland

Det svenske selskapet - som kjører fast med 145 biler på Norge - har ikke betalt noen sosiale avgifter for sine polske sjåfører og har fått bot og skattesmell.

Les også: Millionsmell for Andreassons Åkeri

Kort fortalt kan man si at Skatteverket begrunner sin avgjørelse på to ting: De innleide sjåførene har verken hatt svensk F-skatteseddel eller hatt dokumenter som viser til hvilket land de sosiale avgiftene skal ha blitt betalt til. Sjåførene har utført nasjonale transporter og hatt vedvarende opphold i Sverige.

Det er argumenter som Yvonne Andreasson avviser eller stiller seg totalt uforstående til.

- Sjåførene har ikke jobbet i Sverige. Det er internasjonale transporter de har kjørt, det er jo det vi driver med, forteller hun og tillegger at påstanden om at de ikke har vært forsikret også er totalt feil. - Sjåførene har papirer på at de har betalt sosiale avgifter i Polen.

Har etterlyst dokumenter

Yvonne Andreasson tillegger at både de og andre transportører som jobber på samme måte har etterlyst hvilke papirer som kreves hos Skatteverket uten å få noe svar.

- Og så kommer revisjon og anmerkninger sammen med bøter og skattesmell. - Alt er dessverre en ren tjenestemannskonstruksjon fra Skatteverket. Det er skremmende at de har slik makt. De kan jo ta drepen på bedrifter som egentlig har rett.

I samme moment som Skatteverket kom med sin beslutning om krav på drøye 10 millioner kroner i arbeidsgiveravgifter, anmeldte også Transportarbeiderforbundet Andreassons til Arbeidsdomstolen for brudd på kollektivavtalen.

- Ja, det er stadige plager, konstaterer Yvonne Andreasson. Forbundet og Skatteverket jobber sammen. Og begge tar feil, mener hun.

Feilaktige påstander

Det er store feilaktigheter i materialet som forbundet har levert til domstolen. Det påstås for eksempel at enkelte sjåfører bor med sine familier i brakker på vårt område. Det er helt grunnløse påstander som mangler all sannhetsgehalt.

Tvisten med forbundet er helt i startfasen. Transportørens og Skattevesenets sak er også langtfra avklart. Allikevel har såvel Transportgruppen som Sveriges Åkeriföretag (NLFs søsterorganisasjon) uttalt seg posisitvt om avgjørelsen.

- Vi er jo også medlemmer, så de skal jo hjelpe oss også. Jeg har vært i kontakt med organisasjonen og vil etter dette påstå at de ikke har uttalt seg spesifikt om oss, men mer på generelt grunnlag.

Det kan ta et par år innen beslutningen om kravet er endelig avgjort. Prosessen er tidkrevende og påvirker også virksomheten, medgir Yvonne Andreasson.

- Det er ikke hyggelig i det hele tatt. Det tar mye energi og trekker oppmerksomheten bort fra det vi vil holde på med. Vi bruker all tid og kraft på virksomheten.

- Og de pengene som Skatteverket nå krever av oss, vil jo aldri komme sjåførene til gode. De har jo sine hjem og familier i Polen, mens skattepengene altså skal til Sverige. Det er en dobbeltmoral i dette også, avslutter Yvonne Andreasson.

Andreassons Åkeri har benyttet sjåfører de har skaffet via sitt eget bemanningsselskap Zimit Transportförmedling. I et forlik med fagforeningen Transport skal Andreassons betale 175.000 kroner . Dermed blir det ingen ny rettsak mellom "facket" og Andreassons Åkeri.

Andreassons Åkeri har benyttet sjåfører de har skaffet via sitt eget bemanningsselskap Zimit Transportförmedling. I et forlik med fagforeningen Transport skal Andreassons betale 175.000 kroner . Dermed blir det ingen ny rettsak mellom "facket" og Andreassons Åkeri. Foto: Foto: Tommy Holl