Et rimelig "dobbeltspor"?

Elektrifisering av Røros- og Solørbanen kan gi "dobbeltspor" mellom Oslo og Trondheim for 3,6 milliarder kroner.

Publisert Oppdatert

Elektrifisering av Røros- og Solørbanen kan gi "dobbeltspor" mellom Oslo og Trondheim for 3,6 milliarder kroner, heter det i rapporten med det lange navnet "Utvikling av Røros- og Solørbanen - nødvendig utbygging for å få vekst i godstransporten nord-sør og livskraftig tømmertransport fra Innlandet», som nylig ble overlevert Samferdselsdepartementet av Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.

Kostnadene for å elektrifisere banestrekningene er som nevnt anslått til 3,6 milliarder kroner. Hele InterCity-utbyggingen vil på sin side koste omkring 130 milliarder kroner.

Jernbaneverket har allerede konstatert at elektrifisering gir rom for utvikling av togtilbudet for flere og tyngre aktører.

Det påpekes også at Røros- og Solørbanen kan bli ny godstrasé fra nord til sør som vil kunne avlaste Dovrebanen.