”Et slag i ansiktet”

Det sier politiinspektør om frikjennelsen av Frode Laursen.

Utfallet i saken blir viktig for Frode Laursens fortsatte virksomhet mener advokat Jörgen Sköld t.v., her sammen med Thorkil Andersen som er daglig leder for Frode Laursen Polska.

Utfallet i saken blir viktig for Frode Laursens fortsatte virksomhet mener advokat Jörgen Sköld t.v., her sammen med Thorkil Andersen som er daglig leder for Frode Laursen Polska.

Publisert Oppdatert

- Dommen er som et slag i ansiktet. Så mange forhør som er gjennomført med de polske sjåførene, så mange timer som er lagt ned på dette. Det kan virke som om alt har vært til ingen nytte,sier politinspektør Sune Nilsson i Västerås.

Les også: Frode Laursen i retten

Thorkil Andersen ble tiltalt i egenskap av administrerende direktør og trafikkansvarlig i det polskregistrerte selskapet Frode Laursen Polska. I følge aktor hadde selskapet i perioden 8. mars 2009 til 31. mai 2009 drevet yrkesmessig transport i Sverige, som ikke har vært av tilfeldig karakter, og uten tilatelse til dette. Altså ulovlig kabotasjetrafikk.

Aktor viste under rettssaken hvordan seks av Frode Laursens polskregistrerte lastebiler hadde beveget seg i landet i den aktuelle perioden. Det viste at bilene hadde beveget seg i et bestemt mønster; ICAs lager i Västerås-Stockholm-Göteborg. De hadde vært i Sverige i alt fra noen enstakede dager og opptil 17 dager, og i hovedsak forlatt Sverige i kortere tid enn de hadde vært der.

Åktors framstilling baserte seg utelukkende på de GPS-lister som transportselskapet hadde utlevert til politiet, og Thorkil Andersen bekreftet at dete var riktige data. Men hva hadde lastebilene gjort her og hvordan så transportoppdragene ut? Åktor hevdet at det handlet om ulovlig kabotasje, Thorkil Andersen at det var en blanding av internasjonal transport, kabotasjetransport og noen ganger ren tomkjøring. Ingen av kabotasjetransportene hadde vært mer omfattende enn at de måtte ansees som tilfeldige.

GPS-listene aktor bygde tiltalen på viste bare hvor lastebilene hadde vært, ikke hva de hadde gjort, konstaterer nå Västmanlands tingrett i sin dom. Thorkil Andersens opplysninger om at hver lastebils reise i Sverige inneholder såvel internasjonal transport som kabotasjetrafikk, og iblandt også tomkjøring, er på ingen måte urimelig, anser tingretten. Aktoratet har i hvert fall fall ikke lyktes i å motbevise dette.

I det som tidligere het Vägverket tok man i 2005 fram en tolkning der tillatt kabotasjetrafikk i Sverige skulle begrenses til høyst ti kalenderdager i løpet av en tredvedagers periode. Der heter det også at det er opp til den som sier seg å bedrive kabotasje å bevise at det er snakk om tilfeldig transport. Aktor la stor vekt på sistnevnte, og mente at Thorkil Andersen og Frode Laursen ikke kunne bevise at det var snakk om tilfeldig transport.

På pressekonferansen som fulgte etter at dommen hadde falt forklarte rettens formann Johan Alvner att Vägverkets tolkning hverken er en lov eller en forordning og derfor var irellevant i sakens anledning.

- Hva som sies der har ikke påvirket tingrettens bedømning. Generellt sett så er det alltid aktoratet som har bevisbyrden, og i denne saken har aktor hverken kunnet styrke at det handler om ulovlig kabotasjetransport, eller hvilken omfatning den skulle ha hatt.

På spørsmål om ikke transportavtalen som Frode Laursen har med ICA tyder på at det ikke handler om tilfeldig transport svarer Johan Alvner:

- Det har kommet fram at det finnes en form for avtale med ICA, derimot har det ikke framkommet hva denne avtalen inneholder. Tingretten skal bare bedømme det som kommer fram under rettsaken, ikke noe annet, forklarer han.

Politinspektør Sune Nilsson har engasjert seg veldig i kabotasjespørsmålene. Han er veldig skuffet over dommen.

- I den tidligere så kalte "Gällivaresaken" aksepterte tingretten det synet som kommer fram i Vägverkets tolkning. Västmanlands tingrett gjør det ikke. Men om ikke denne tolkningen gjelder og de bevis som vi har lagt fram i denne saken holder, hvordan skal vi da få gjort noe med den ulovlige kabotasjen, undres han.

Det er ennå ikke klart om dommen kommer til å bli anket. Åktoratet har fram til den 20. juni på å bestemme seg for dette.

Vi i tungt-redaksjonen håper at saken blir anket til en høyere rettsinstans. Hvis frikjennelsen blir stående kan det få stor betydning for den svenske transportnæringa.

Les også: Frode Laursen gikk klar