Etablering av brukerråd

Vareførselsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) arbeider med å etablere et brukerråd for brukerne av Tollvesenets transitteringssystem NCTS og fortollingssystemet TVINN.

Publisert Oppdatert

NCTS og TVINN er begge store og viktige IT-systemer som mottar elektroniske tolldeklarasjoner fra næringslivet.

 

- Systemene effektiviserer behandlingen av tolldeklarasjonene. At de fungerer optimalt er viktig både for Tollvesenet og næringslivet, sier rådgiver Maria Instanes i Vareførselseksjonen i TAD.

 

Vil ha innspill

Dato for første møte i brukerrådet er satt til 25. november. Hvilken deltagelse, struktur og arbeidsform rådet skal ha er fremdeles ikke helt klart.

 

- Det er sendt forespørsel om innspill til både programvareleverandører og deltakerne i Næringslivsforum, men vi ønsker også å høre fra andre som måtte ha innspill til brukerrådet, eller som ønsker å delta, sier Instanes.

 

Bidrar til økt kvalitet

Brukerrådet har som mål å bidra til økt kvalitet på brukerløsninger og systemspesifikasjoner.

- Vi har allerede etablert gode rutiner for systemoppfølging og videreutvikling av NCTS og TVINN. I tillegg har vi opprettet et brukerforum for tolltjenestemennene som behandler deklarasjonene i systemene, forklarer Maria Instanes.

 

- NCTS og TVINN har en konkret målgruppe som vi ønsker å komme i bedre kontakt med. Det er eksterne brukere i næringslivet som daglig sender elektroniske meldinger til systemene. Ved å etablere et brukerråd for disse systemene håper vi å kunne nå denne brukergruppen også.

 

Brukerrådet for NCTS og TVINN er tenkt rettet mot programvareleverandører av NCTS- og TVINN-løsninger og de største deklarantene.