EU har vedtatt de nye kabotasjereglene

Sent i forrige uke vedtok EUs transportministre de nye kabotasjereglene. Kort fortalt betyr det at en utenlandsk transportør høyst får utføre tre innenrikstransporter i et annet land i løpet av en syvdagersperiode. En forutsetning for å få drive innenlandstransporten er at kjøretøyet må ha kommet til landet med gods fra et annet land.

Publisert Oppdatert