EU krever ny dekkmerking fra 2012

Europaparlamentet har blitt enig om en ny EU-forordning om merking av dekk. Fra 2012 skal også dekkets drivstofforbruk og støynivå angis.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Publisert Oppdatert

- Den nye merkingen er et viktig skritt for å redusere energiforbruket innen transportsektoren, hevder den svenske næringsministeren, Maud Olofsson som har beregnet en drivstoffreduksjon på rundt 5 prosent på sikt. Det er Sverige som nå har hatt EU-ordførerskapet og forslaget var et av Sveriges mål under denne perioden. Forleden ga de vervet videre til Danmark.

Forslaget til denne dekkoperasjonen ble forøvrig først presentert i 2008 og har siden rullet langs byråkratiets landeveier.

Merkingen vil fungere på samme måte som i dag gjelder for husholdningsapparater. Du vet - disse store klistrelappene som viser energiklasse A-G.

Det er nettopp blitt innført nye regler som omfatter miniumumskrav til rullemotstand og veggrep på vått føre. De nye reglene vil komplettere dette og gjøre det enklere for kundene å finne riktig dekk, hevder Olofsson.

Forordningen skal nå formelt godkjennes ved et kommende ministerrådsmøte og av Europaparlamentet. Den vil deretter tre i kraft 1. november 2012.

Kravet vil gjelde for dekk som er produsert fra og med 1. juli 2012 og omfatter både personbildekk og lastebildekk, såkalte C1-C3-dekk.

Nå som de har kommet i mål med forslaget, er det vel rene "hjul-aften" i Sveriges delegasjon?