EU-støtte fjerner transport fra vei

Posten Norge AS og rederiet Sea-Cargo AS er tildelt prosjektstøtte fra EUs Marco Polo-program for mer miljøvennlig godstransport. Prosjektene vil overføre store mengder gods fra vegtransport til henholdsvis jernbane og sjøtransport.

eu flagg europa eøs

eu flagg europa eøs

Publisert Oppdatert

- Det er regjeringens klare ambisjon at mer godstransport må bort fra vegnettet, og over på bane og sjø. At Posten Norges prosjekt blir rangert som det beste, viser at vi i Norge har stor kompetanse og innovasjonsevne når det gjelder å utvikle nye og mer miljøvennlige transportløsninger, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Støtten fra Marco Polo-programmet skal bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger i internasjonal godstransport. Norges deltakelse er en del av EØS-avtalen.

Posten Norge ved BRING Logistics AS ble innstilt som det beste prosjektet av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen i 2009. Prosjektet gjelder etablering av et nytt togtilbud for frakt av fersk fisk mellom Norge og de europeiske markedene i Benelux-landene og Nord-Frankrike. Det tyske logistikkselskapet TX Logistik AG er partner i prosjektet. Prosjektet er tildelt støtte på over 4,3 millioner euro over en treårsperiode.

Prosjektet til rederiet Sea-Cargo AS, som har hovedkontor i Bergen, ble også rangert blant de beste, og gjelder frakt av trailerhengere uten trekkvogn mellom Esbjerg i Danmark og Amsterdam i Nederland. Partnere i prosjektet er Sea-Cargo AS i Norge og Sea-Cargos virksomheter i Nederland og Danmark. Prosjektet er tildelt et støttebeløp på 1,3 millioner euro over en treårsperiode.

Tungt.no tillegger at vi ikke nødvendigvis er uenige i at jernbane kan være riktige for enkelte transporter, men vi stiller oss svært kritiske til at veitransport er eksludert fra i det hele tatt å søke disse midlene. Alle transportformer bør vurderes når det gjelder miljøvennlig transport - også lastebiltransport!

Les også: Dusør: 62 millioner euro til den eller de som bidrar til å drepe lastebilnæringen

Les også: EU gir midler til støtte for miljøvennlig transport