EU vil avvikle kabotasjebegrensningene

Kommisjonen letter på sløret og viser fremtidsplanene der både 50% av transporten skal gå via båt eller tog - samt åpne markeder for landtransport.

Siim Kallas EUs transportkommisær

Siim Kallas EUs transportkommisær

Publisert Oppdatert

Denne uken la EU-kommisjonen frem sin såkalte " transport-hvitbok" - altså de overordnede mål for transporten fremover.

Planen, med navnet Transport 2050, viser en rekke mål som skal nåes innen 2050.

Det er ikke småtterier som ifølge kommisjonen bør endres i tiden fremover. Blant forslagene finner vi at bensin- og dieseldrevne skal forbys i Europas byer fra 2050 og at transportbransjens Co2-utslipp skal reduseres med 60% innen samme tid.

Det skal sørges for stort sett CO2-fri godstransport i større bykjerner innen 2030.

Ifølge planen skal også 30% av alle veitransporter som foregår over en distanse på 30 mil flyttes over på tog innen 2030. I 2050 skal 50% være flyttet til jernbanen.

På side 19 i det engelske dokumentet, finner vi også noe interessant. Her fortelles nemlig at man spesielt bør sikte på å "eliminere de gjenværende restriksjonene vedrørende kabotasje." Altså åpne markedet helt, slik at Europa blir ett område hvor hvem som helst kan frakte hva som helst.

Nå er det ingen hemmelighet at EU-kommisjonen har vedtatt at man innen utgangen av 2013 skal gjennomgå kabotasjereglene da man mener at man på dette tidspunktet har nok grunnlag for å kunne si noe om endrede markedssituasjoner.

Nå fortelles det dog allerede i klartekst at en fjerning av kabotasje-restriksjoner vil bli linjen man vil følge.

Hvordan alle disse ambisiøse målene skal nåes, står det derimot svært lite om, rent bortsett fra vante termer som at den som forurenser, skal betale.

Les hele "Transport 2050"