EU vurderer strengere kjøretøykontroll

I EU-kommisjonen arbeides det med å utvide periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) til nye kjøretøygrupper. EU vurderer også krav om automatisk avlesning av kilometerstanden.

Publisert Oppdatert

Den såkalte trafikksikkerhetspakken fra EU ble presentert i sommer. Den er kun på forslagsstadiet og er ute på høring. Men hvis forslaget blir EU-regelverk, og deretter blir tatt inn i norsk lovgivning, vil det føre til store endringer i EU-kontrollen.

EU vurderer å innføre periodisk kjøretøykontroll for motorsykler og mopeder, samt lette tilhengere.

Personbiler som er mer enn seks år eller har passert 160.000 kjørte kilometer, skal inn til årlig kontroll, ifølge forslaget.

Traktor

I tillegg skal traktorer som kjører på vei og som er konstruert for en hastighet på mer enn 40 km/t også innunder reglene om periodisk kontroll.

Men forslaget sier tydelig at landbruksmaskiner konstruert for hastighet inntil 40 km/t faller utenfor. Begrunnelsen for å ta inn traktorer som kjører på veg, er at traktorer har et like stort skadepotensiale som lastebiler.

Bekjempe juks

EU tenker også på å innføre obligatorisk avlesning og registrering av kilometerstanden i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) for å bekjempe juks med kilometertellere.

Hvis kilometerstanden fra forrige kontroll ikke er registrert elektronisk, krever forslaget at kjøretøyeier fremlegger kontrollseddel fra siste kontroll hvor kilometeravlesning fremgår.

Det blir obligatorisk å sjekke om kilometertelleren virker og om den har vært gjenstand for manipulasjon. Forslaget krever også at juks med kilometerstand skal være straffbart.

Minst ett år

Forslaget er på høring i medlemslandene og skal gå gjennom mange runder før siste ord er sagt. Dette er en prosess som kan ta fra ett til tre år.