Euro 5 trer i kraft i dag

Ny milepæl når utslippsnormen Euro 5 trer i kraft i dag.

Opprettet

Umiddelbart vil ikke normen ha noen stor betydning for allerede registrerte lastebiler. Men det vil ha innvirkning for alle nye busser og trekkvogner som blir registrert fra og med i dag.

Samtidig vil innføringen bety at eldre kjøretøy, som Euro 2 og 3 faller i verdi.