Euro 6 vedtatt

Skal redusere utslippene ytterligere fra tunge kjøretøy.

Publisert Oppdatert

EU-parlamentet har vedtatt en innstilling om at dieseldrevne lastebiler og busser over 2619 kg skal oppfylle nye, strengere normer for utslipp av skadelige stoffer før de får typegodkjenning.

Arbeidet har pågått en tid, og tidligere innstillinger har vært presentert før. Nå har man imidlertid slått fast at gjennomføringen skal settes igang tidligere enn tidligere sagt.

I forhold til Euro 5-normen, skal Euro-6 redusere utslipp av Nox med hele 80 prosent i forhold til Euro-5. Partikkelutslippene skal dessuten bli minsket med 66 prosent.

Partikler fra dieseldrevne kjøretøy medfører ifølge EU at nær 350.000 personer får en for tidlig død i EU-landene alene.

De nye kravene trer i kraft 1. januar 2014.