Europeisk mobilitetsuke

13 norske byer arrangerer i år Europeisk mobilitetsuke og Bilfri dag, en felles kampanjeuke for å fremme miljøvennlig bytransport og legge til rette for bruk av byen uten bilen. Fra 16. – 22. september deltar ca 2000 europeiske byer i kampanjeuken under hovedtemaet "Bedre byklima".

Publisert Oppdatert

Oslo, Drammen, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Mandal, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø deltar i årets kampanje med slagordet "I byen uten bilen".

I Norge er det Statens vegvesen, Vegdirektoratet som har det nasjonale koordineringsansvaret for Europeisk mobilitetsuke.

Bedre byklima

Kampanjetemaet for 2009, "Bedre byklima", understreker viktigheten av lokale tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre livskvaliteten i byene.

- Å legge til rette for å kunne være i byen uten bilen, bidrar til bedre byklima i flertydig forstand, uttaler bygeograf Kristin Rike i Statens vegvesen. - Mindre utslipp gir bedre luft, mer fysisk aktivitet gir bedre helse, mer sykling, gange og kollektivtransport bidrar til bedre sosialt klima og nærmiljø, mener Rike.

Holdningskampanjer

Lokale arrangement fokuserer på hvordan man kan bruke byen uten bilen. Permanente tiltak for gående, syklende og kollektivreisende blir introdusert og markedsført som en del av Mobilitetsuka. Holdningskampanjer i barnehager, skoler og bedrifter er viktige element, og tiltak for universell utforming og trafikksikkerhet gis også plass. Programmene varierer fra å arrangere én Bilfri dag til å ha en hel uke med miljøvennlige arrangement.

Deltakende virksomheter

Nytt i 2009 er at bedrifter og foretak som kan vise til tiltak for mer miljøvennlig transport innen sin virksomhet også kan delta i Mobilitetsuka.

Som første virksomhetsdeltaker går distriktskontoret til Statens vegvesen i Midtre Troms foran med et godt eksempel. De benytter Mobilitetsuka til å promotere sitt engasjement for mer miljøvennlig transportbruk i egen virksomhet.