Europeisk samarbeid om kjøretøy- og førerkortinformasjon

- Formålet er å få et mer effektivt system for utveksling av kjøretøy- og førerkortinformasjon mellom europeiske land for å bekjempe kriminalitet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsminister Marit Arnstad skar igjennom og tillot lengre tømmervogntog.

Samferdselsminister Marit Arnstad skar igjennom og tillot lengre tømmervogntog. Foto: Olav Heggø - Fotovisjon

Publisert Oppdatert

Norge har undertegnet samarbeidserklæring om et felleseuropeisk system for kjøretøy- og førerkortinformasjon, EUCARIS (EUropean CAR and driving licence Information System).

Systemet vil bidra til enklere registreringsprosesser for Vegdirektoratet for eksempel ved import av brukte kjøretøy. Det vil også kunne gi myndighetene mulighet for en mer effektiv kontroll langs veg.

Økt internasjonalisering og bruktbilimport har ført til et økende behov for effektive kontrollverktøy. Samarbeidet vil gi Vegdirektoratet mulighet til direkte oppslag i andre lands motorvogn- og førerkortregister. I dag er denne kontrollen mangelfull og ressurskrevende.

Samferdselsdepartementet gir Vegdirektoratet fullmakt til å delta i EUCARIS samarbeidet. Mulighet for utveksling av informasjon mellom europeiske land vil være på plass første halvdel av 2013.