Eurovignetten er blitt elektronisk

Fra og med 1. oktober 2008 har Eurovignetten blitt erstattet av en elektronisk vignett. Betaling på Svinesund er ikke lenger mulig.

Til sammenligning viser vi den nye FH16 med det ¿lille¿ førerhuset. Et skikkelig bilde av nye FH16 XXL er foreløpig ikke tilgjengelig, men vi jobber med saken.

Til sammenligning viser vi den nye FH16 med det ¿lille¿ førerhuset. Et skikkelig bilde av nye FH16 XXL er foreløpig ikke tilgjengelig, men vi jobber med saken.

Publisert Oppdatert

Eurovignetten er nå erstatteet av en elektronisk vignett, men skal gjelde for de samme landene som det utgåtte papirvignetten: Belgia, Danmark, Luxemburg, Nederland og Sverige. Avgift betalt i ett av landene gjelder for alle fem land. Avgiften gjelder alle kjøretøyer på 12 tonn eller tyngre og omfatter motorveinettet i de aktuelle land.

Slutt på papir

Endringen innebærer at det ikke lenger utstedes noen papirvignett. I stedet registreres betaling på en online database. Vignetter betalt før 1. oktober 2008 er automatisk registrert i databasen.

Avgiftssatsene er ikke endret

Myndighetene regner med at overgangen skal gi bedre mulighet til kontroll, blant annet ved at det ikke lenger blir nødvendig å stoppe bilene for å sjekke om veibrukeravgiften er betalt.

Når og hvor skal avgift betales?

Betaling skal skje før kjøretøyet starter kjøring på den aktuelle veien. I Sverige gjelder det E10, E12, E14, E4 mellom Gävle og finskegrensen, E22 mellom Karlskrona og Norrköping og E65 mellom Svedala og Ystad.

Man kan betale på en del bensinstasjoner og spisesteder nær innkjøring på aktuell motorvei.

Tidligere kunne papirvignetter kjøpes på Svinesund, det er det nå slutt på. Imidlertid har svensk politi fått beskjed om at de ikke skal slå ned på lastebiler som ikke betaler på grensen. Disse skal da betale på den nærmeste stasjonen der slikt er mulig. I skrivende stund er det litt usikkert hvor dette er.

Ved betaling skal det utstedes en kvittering. Det skal betales i svenske kroner, vi har enda ikke fått beskjed om det kan betales i Euro eller med kort.

Man kan betale for en dag, en uke, en måned eller et år. Tidsrommet man betaler for per dag er kl. 00.00 - 24.00. Det innebærer at hvis man begynner å kjøre på avgiftsbelagt vei for eksempel kl. 21.30 den ene dagen og slutter kl. 02.30 neste dag, må man betale for to dager.

Refunderinger

Det er bare mulig å få refundert årsbetaling. De svenske skattemyndigheter avgjør om man kan bli refundert. Søknad om refundering sendes til

AGES International GmbH & Co. KG

Merowingerplatz 1

40225 Düsseldorf

Tyskland