Evaluerer anbudsutsetting av ferjer

Den første runden med anbudsutsetting av drift av riksvegferjene er unnagjort. Statens vegvesen vil nå evaluere ordningen før de starter arbeidet med en ny runde

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto: Foto: Wikipedia

Publisert Oppdatert

Norge har i dag 18 riksvegferjesamband. Stortinget vedtok i 2005 at drift av ferjesambandene skulle settes ut på anbud innen 2009.

Hensikten med å anbudsutsette ferjedriften er blant annet å oppnå forbedringer i tilbudet og fornye ferjeflåten gjennom konkurranse. Det er disse målene som nå er under lupen.

Spørsmålet Statens vegvesen stiller seg selv er: I hvilken grad har vi nådd de overordnede målsettingene med anbudsutsettingen?

- Vi ønsker å lære mer om hva som fungerer og hva som kan forbedres før vi starter arbeidet med en ny runde med anbudsutlysing. Kanskje er det noe som trengs å justeres for å oppnå enda bedre effekt. Evalueringen vil derfor konsentrere seg spesielt om de virkemidlene som myndighetene rår over, slik som intern organisering, strategi for utlysing, konkurransegrunnlag og oppfølging av kontrakt, sier Joachim Rønnevik som er seniorrådgiver på veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Evalueringsrunden skal også se nærmere på hvilken innvirkning markedssituasjonen og andre forhold har på hvor vidt man oppnår hensikten med konkurranseutsettingen.

Det er selskapet Oslo Economics som gjennomfører evalueringen på oppdrag for Statens vegvesen. Arbeidet skal være ferdig i løpet av august i år.