Få lasteoppdrag via sms

Bring Frigoscandia har innført SMS-kommunikasjon som del av sin fraktmeglingsprosedyre.

Publisert Oppdatert

Ved konkret kapasitetsbehov melder selskapet sine laster til et antall transportører via SMS. Her er det førstemanntilmølla prinsippet som råder, og den som er raskest ute med et SMS-svar får lasten. Transportørene må da tilkjennegi interesse ved en dertil oppsatt kode som gir destinasjon, pris, tidspunkt etc.