Færre drepte og hardt skadde i 2009

Det ser ut til å bli færre drepte og hardt skadde i trafikken i 2009 enn på mange år. Statens vegvesen har analysert tallene, og tendensen er at 2009 totalt sett vil gi oss lavest antall drepte og hardt skadde siden 1950-tallet.

Publisert Oppdatert

- Selv om juletrafikken beklageligvis tar flere liv hvert år, er dette klare tegn på at vi er på rett veg, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen. - Vi går mot i underkant av 1 000 hardt skadde og 220 drepte. Dette vil i så fall gjøre 2009 til året med lavest antall drepte og hardt skadde siden tidlig på 1950-tallet, til tross for at trafikken nesten er tidoblet. Den nedadgående trenden er fortsatt merkbar.

Flest er så langt blitt drept eller hardt skadd i utforkjøringer og møteulykker i 2009 - slike ulykker står for nesten 80 % av de drepte. Det er likevel en klar nedgang å spore i utforkjørings ulykker, og 17 færre ble drept i år enn i fjor. Antall hardt skadde er redusert med nærmere 13 prosent fra 2008, en stor reduksjon.

Eget ansvar

-Trafikantene har et stort ansvar for sin egen sikkerhet i trafikken, og mange ulykker kunne vært unngått dersom folk overholdt fartsgrensa. Vi vet at når gjennomsnittsfarten øker med fem prosent, øker risikoen for personskadeulykke med 10 prosent og risikoen for å bli drept med 25 prosent, sier Amundsen.

Stadige tiltak

Statens vegvesen baserer mye av trafikksikkerhetsarbeidet på analysene bak tallene. Blant annet vil en rekke tiltak rettet mot ungdom mellom 16-25 år settes i gang i 2010. Nesten 25 prosent av alle trafikkdrepte er i denne aldersgruppa, mens de står for bare sju prosent av trafikken.