Får kritikk for manglende styring

Riksrevisjonen kritiserer veimyndighetene på flere punkter for manglende styring. Det er spesielt drift og vedlikehold av veinettet - som i dag utføres av private entreprenører - som får kritikk.

Publisert Oppdatert

Rapporten, som ble ferdig allerede i juni, men som ble unntatt offentlighet til etter Stortingsvalget, gir veimyndighetene det glatte lag, ifølge NRK.no.

Kvaliteten på en stor del av veinettet er ikke god nok til å gi trafikantene god og sikker fremkommelighet hele året, heter det i rapporten.

Mye av kritikken rammer funksjonskontraktene, det vil si avtaler som er gjort mellom veimyndighetene og private entreprenører om drift og vedlikehold av veiene.

Store mangler

I rundt halvparten av kontraktene med entreprenørene mener byggelederne at det er mangler rundt drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både punktlighet, vinterdrift og kvalitet.

Nå stilles det spørsmål rundt konkurranseutsetting av vedlikehold av veinettet. Den har nemlig gjort at risikoen knyttet til drift og vedlikehold av veinettet er overført til entreprenørene.

Samferdselsdepartementet stiller spørsmål ved måten dette er blitt gjort på til nå. Departementet opplyser at det kan bli aktuelt at flere oppgaver blir enkeltbestilt, og ikke definerte gjennom funksjonsansvar. Dette vil overføre mer av risikoen til Statens vegvesen, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Ikke innfridd

Samferdselsdepartementet har de siste par årene stilt strengere krav til rapportering fra private entreprenører. Men Riksrevisjonen avdekker likevel at det er mangler:

- Undersøkelsen viser likevel at flere av kravene ikke er innfridd, og at departementet ikke mottar rapportering som gir systematisk tilbakemelding, skriver Riksrevisjonen.

Undersøkelsen viser også at det ikke foreligger rapportering - verken internt i Statens vegvesen eller i samferdselsdepartementet - som gir pålitelig informasjon rundt drift av veinettet.

Dermed er det vanskelig å si om driften på veinettet er utført i samsvar med standarden som kreves.

Liten oversikt

Riksrevisjonen avdekker at to av tre byggeledere mener at systemet med funksjonskontrakter bare i noen eller liten grad gir oversikt over tilstanden på veinettet.

Dette innebærer at de som sitter med det overordnede ansvaret for kvaliteten på veinettet ikke har godt nok grunnlag for å vurdere om den er god nok.

Ved årsskiftet var det 105 funksjonskontrakter i drift, og den totale omsetningen gjennom dem var i fjor 2,1 milliarder kroner.