Farlig gods-konferanse i Tønsberg

Tirsdag og onsdag denne uka samles landets farlig gods-miljø i Tønsberg. Målet er å utveksle erfaringer og heve kompetansen for å øke sikkerheten ved transport av farlig gods.

ulykke blur lys trafikk generell

ulykke blur lys trafikk generell

Publisert Oppdatert

- Det skjer sjelden ulykker med farlig gods, men konsekvensene av en ulykke kan bli store. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med å forebygge ulykker, blant annet gjennom gode risikovurderinger og ved å lære av uhell, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Farlig gods-konferansen 2009 arrangeres av DSB på Quality Hotel Tønsberg tirsdag 26. og onsdag 27. mai 2009. Sentrale temaer på konferansen er nyheter i regelverket, sikkerhetsrådgiver, risikoanalyse, risikomodellering, beredskap, uhellsteori og læring av uhell er. Mer enn 200 deltagere er påmeldt. Målgruppe for konferansen er alle aktører som har befatning med landtransport av farlig gods, for eksempel produsenter, avsendere, speditører, transportører, mottakere, myndigheter og nødetater.