Farligst i Trondheim

Publisert Oppdatert

Sjansen for å bli involvert i en ulykke med personskader har gått kraftig ned i Sør-Trøndelag de siste 18 årene. Men i Trondheim har det skjedd en økning etter 2000, skriver Adressa.

I krysset Prinsens gate - Erling Skakkes gate er trafikkbildet sammensatt og risikoen for å bli involvert i en ulykke stor. Senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen har analysert ulykkene i Sør-Trøndelag i perioden 1997 til 2007.

Det viser en fersk ulykkesanalyse fra Statens vegvesen i Sør-Trøndelag. Mens trafikken har økt med 50 prosent siden 1990, har risikoen for å komme til skade gått ned med 30 prosent.

Størst risiko i Trondheim

Trondheim har 58 prosent av innbyggerne og 52 prosent av ulykkene i Sør-Trøndelag.

- Ulykkene i Trondheim skiller seg ut fra dem som skjer i resten av fylket, sier senioringeniør Helge Stabursvik, som har utført analysen sammen med avdelingsingeniør Tine Solem.

- Dette har å gjøre med trafikkmengde, veinett, bebyggelse og hastighetsnivå, blant annet. Av kommunene i Sør-Trøndelag er det Trondheim som har desidert størst trafikal aktivitet. Her kjører massevis av busser, lastebiler, personbiler, det er mange fotgjengere og syklister og mye kryssing av veiene som øker risikoen for at det skal skje en ulykke.

Ulykkespunkt

De fleste ulykkespunktene og alle ulykkesstrekningene i Sør-Trøndelag ligger i Trondheim, for det meste langs E6.

- Ulykkene i Trondheim som fører til personskade, skjer for det meste ved påkjøring bakfra og ulykker i kryss. I fylket for øvrig er det møte- og utforkjøringsulykker som dominerer. Det er ulykkene på veinettet utenfor Trondheim som fører til flest dødsfall og alvorlige personskader, ettersom farten er høyere her, sier Helge Stabursvik.

Flest menn dør

I løpet av de 11 siste år har 146 personer, i gjennomsnitt 13 per år, mistet livet i trafikkulykker i Sør-Trøndelag. De fleste drepte og hardt skadde er menn. I Trondheim utgjør syklister og fotgjengere 46 prosent av alle døde og hardt skadede i trafikken de siste ti årene, mens bilførere har en andel på 30 prosent.

I fylket for øvrig er 13 prosent av de drepte og hardt skadede fotgjengere og syklister, mens bilførerne står for 45 prosent. Trafikkulykkene i fylket koster i overkant av 1,6 milliarder kroner i året. De dyreste er møteulykkene.