Fartskriver AS leverer komplett løsning til Norsk Gjenvinning

Fartskriver AS har levert og idriftsatt system for automatisk nedlasting, arkivering og analyse av kjøre- og hviletidsdata.

Mer enn 140 tyngre kjøretøy har fått montert utstyr. I tillegg har sjåførene fått opplæring. Her ser vi to fornøyde karer. Til venstre Flåtesjef Andreas Meidele i Norsk Gjenvinning og Roger Sjøvik hos Fartskriver AS.
Mer enn 140 tyngre kjøretøy har fått montert utstyr. I tillegg har sjåførene fått opplæring. Her ser vi to fornøyde karer. Til venstre Flåtesjef Andreas Meidele i Norsk Gjenvinning og Roger Sjøvik hos Fartskriver AS.
Publisert Oppdatert

Om Norsk Gjenvinning konsernet:

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges ledende avfalls- og gjenvinningsaktør med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England samt nedstrøm salg til industrien i Europa og Asia. Selskapet har ca. 1 500 ansatte og omsetningen i 2012 var på 4 milliarder NOK. Konsernet håndterer ca. 1,7 millioner tonn avfall pr år.

Om Fartskriver AS:

Fartskriver Gruppen er markedsledende på sine områder og tilbyr ulike tekniske løsninger og produkter primært til transportbransjen. Forretningsområdene er; bilinstrumenter som fartskrivere, ryggekamera, alkolås og mobile kommunikasjonssystemer samt petrotekniske produkter som håndterer drivstoff og smøremidler.

Konsernet består av følgende selskaper i tillegg til morselskapet Fartskriver AS; Petro-Utrustning AS, Auto-Utrustning AS, Suomen Fartskriver Oy, Fartskriver Baltic OÜ, Fartskriver Sveirge AB, Fartskriver Danmark A/S og Fartskriver Solutions AS.

Selskapene har en budsjettert omsetning på over 120 millioner NOK for 2014, og et landsomfattende forhandler- og servicenett i Norge, Finland, Estland, Danmark og Sverige med over 600 forhandlere og mer enn 40 000 aktive brukere. Selskapet Fartskriver ble første gang registrert 15.11.1955.

Fartskriver AS ble invitert i tilbudsgivning til Norsk Gjenvinning-konsernet, som etter sterk vekst og stadig økende oppdragsmengde ønsket en effektivisering av prosessene rundt innsamling, arkivering og behandling av kjøre- og hviletidsdata.

- Det var en god prosess hvor vi etter en tilbudsinvitasjon ble valgt som leverandør og fikk til en fin flyt i utrulling av systemet, noe som innebar lokal montering av utstyr på mer enn 140 tyngre kjøretøy i konsernet.

Det ble også gjennomført en landsdekkende aktivitet for å informere og gi opplæring til sjåførene om kjøre- og hviletid og bruk av digital fartskriver sammen med Statens Vegvesens representanter, ifølge salgssjef Roger Sjøvik ved hovedkontoret i Oslo.

- I Norsk Gjenvinning har vi fokus på etterlevelse av regelverket, sier divisjonsdirektør Jon Ola Stokke. - Digitale fartsskrivere i kombinasjon med opplæring er viktig for å hindre eventuell fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Allerede etter kort tid ser vi at vår satsning gir resultat med gode tilbakemelding fra kjøreledere, sjåfører og færre avvik ved trafikk-kontroller.

Systemet som benyttes består av en enhet som monteres i kjøretøyet og som kommuniserer med den digitale fartskriveren. Via denne lastes det ned og sendes data automatisk videre til arkiverings- og analyse systemet TIS Web. Produkter og software leveres av Continental, via merkevaren VDO, som også er en ledende leverandør av digitale fartskrivere til kjøretøyprodusentene.

- Vi forsto raskt at det var helt nødvendig å forenkle de fleste prosessene, og automatisere så mange oppgaver som mulig, da det er så store volum av både biler og sjåfører. Systemet gir en effektiv besparelse på ca. 30 minutter pr mnd pr kjøretøy, og da snakker vi kun om å laste ned data fra kjøretøyene, i tillegg kreves det ingen menneskelige rutiner, alt går automatisk.

Dette er viktig og en sikkerhet for kunden den dagen man er avhengig av data, for eksempel i forbindelse med tilsyn fra myndighetene, avslutter Sjøvik.

- Avtalen med Norsk Gjenvinning-konsernet føyer seg inn i rekken av store avtaler som vi har klart å vinne, sier Roger Sjøvik (t.h.) Her står han sammen med Flåtesjef Andreas Meidele i Norsk Gjenvinning.
- Avtalen med Norsk Gjenvinning-konsernet føyer seg inn i rekken av store avtaler som vi har klart å vinne, sier Roger Sjøvik (t.h.) Her står han sammen med Flåtesjef Andreas Meidele i Norsk Gjenvinning.