Fartskriver og transPA inngår samarbeid

Den 24 juni ble samarbeidsavtalen mellom Fartskriver og transPA undertegnet, noe som innebærer at transPA personal- og tidregistreringssystem heretter blir å finne i Fartskrivers produktsortiment på det norske markedet.

- Vi ser ser veldig positivt på å kunne tilby transPA i vårt sortiment og ser fram til dette samarbeidet, sier Fartskrivers CEO, Tom Ringen. Her står han til høyre for Torbjörn Eliasson.

- Vi ser ser veldig positivt på å kunne tilby transPA i vårt sortiment og ser fram til dette samarbeidet, sier Fartskrivers CEO, Tom Ringen. Her står han til høyre for Torbjörn Eliasson.

Publisert Oppdatert

Om Fartskriver

Fartskriver Gruppen er blant de markedsledende i norden på systemer og produkter spesielt rettet mot den veibaserte transportbransjen.

Konsernet omfatter åtte selskaper i åtte land samt et forhandler- og servicenettverk med over 600 kontaktpunkter i Norge, Finland, Danmark og Estland.

Selskapet tilbyr en rekke ulike produkter og tekniske løsninger som digitale og analoge fartskrivere, Fleet systems, navigasjonssystemer, ryggekamera samt alkolås. Fartskrivers produkter er utviklet for profesjonelt bruk i nordiske forhold.

Om transPA

transPA er et web basert personal- og tidregistreringssystem spesielt utviklet for transportbransjen. Selskapet er blant de ledende på det svenske markedet men har siden en tid tilbake også levert til kunder i Norge og Finland.

transPA effektiviserer personal- og lønnsarbeidet for det mobile selskap og gir brukeren kontroll på viktig informasjon som er regulert av lover og avtaler i en bransje med økende krav på effektive, sikre og miljøvennlige transporter.

Løsningen finnes på svensk, norsk og engelsk og kan integreres med flere andre systemer for lønn, kjøretøykontroll og kortavlesning.

Med transPA får transportselskapene kontroll over timeregistrering og viktige personalopplysninger som kontrolleres av lover og avtaleverk. En mulighet til økt lønnsomhet som i tillegg også gir positiv effekt på trafikksikkerhet og miljøet.

transPA og Fartskriver har et felles fokus på digitale støttesystemer som kan gi en positiv effekt på transportselskapers lønnsomhet. Lønn er en av transportselskapenes største utgiftsposter og siden muligheten til å øke marginene gjennom å øke prisene er begrenset, blir det mer effektivt å få kontroll over og senke egne kostnader for å øke lønnsomheten. Slyk lyder en pressemelding fra Fartskriver.

Dessuten er transportbransjen omfattet av mange regler og avtaler og det blir stadig viktigere å få kontroll over ulike typer personalopplysninger.

- Behovet er det samme uavhengig av hvilket land din virksomhet befinner seg i, sier Torbjörn Eliasson Produktansvarlig hos transPA og en av selskapets grunnleggere. transPA er utviklet ut fra transportselskapenes spesifikke behov, fortsetter han. Tids- og personalarbeid er en av de mest tidkrevende og regelstyrte oppgavene og en viktig prosess å få kontroll over for den som vil være lønnsom og konkurransedyktig, uavhengig av størrelsen på selskapet.

transPA er en fleksibel løsning som kan tilpasses selskapets behov og størrelse. Innledningsvis vil Fartskriver tilby transPA Silver i sitt sortiment, en produktpakke som først og fremst fokuserer på det viktige tidregistrerings arbeidet, og som er tilpasset også de mindre selskapene.

- Vi ser ser veldig positivt på å kunne tilby transPA i vårt sortiment og ser fram til dette samarbeidet, sier Fartskrivers CEO, Tom Ringen. Problemstillingene rundt tidsregler og personalavtaler er like aktuelle i Norge som i Sverige, og å ha tilgang til et støttesystem med fokus på tidsrapportering innebærer et konkurransefortrinn også for de norske transportselskapene.

Funksjoner i transPA Silver:

  • Digital og mobil tidsregistrering
  • Kobling mot fartskrivere
  • Digital lagring og søkbarhet på administrative oppgaver
  • Enkel funksjon for bruk av registrert tid ved fakturering
  • Rapportfunksjon for statistikk og beslutningsgrunnlag koblet mot tidsopplysninger
  • Meldingsfunksjon mellom kontoret og medarbeidere ute på jobb