Feil ressursbruk

De aller fleste bransjer er opptatt av riktig ressursbruk. I det private er det ikke rom for ressurssløseri, det er det heller ikke i det offentlige. Ressurssløsing er rett og slett sløsing med penger. I de siste årene har flere offentlige etater slitt med manglende ressurser, enten det er innenfor helse- og omsorgsektoren, opplæringssektoren eller innen politiet. Derfor virker det merkelig at enkelte ansatte i Statens vegvesen ikke ser ut til å være opptatt av riktig ressursbruk.

Tormod blogg

Tormod blogg

Publisert Oppdatert

På veiene her i landet ruller det et stort antall tunge kjøretøyer. Av disse er en ikke ubetydelig andel utenlandske, og av disse igjen er det mange som ikke burde få lov til å kjøre på offentlig vei. Før jul stod en avskiltet estlender i Alvdal og skrudde bremser i 22 minus, etter å ha blitt avskiltet i Østerdalen. Han var på vei til Trondheim for å laste fisk. Nylig kom meldingen om en annen estlender på vei på E16 ved Håbakken. Vogntoget sneglet seg av gårde med nødblink og en sky av røyk bak.

Da den ble stoppet viste det seg at bilen hadde clutchhavari, stort sett null bremser, samt overlass med fisk. Resultatet ble avskilting, bøter og førerkortbeslag. Begge disse tilfellene viser at kontrollører fra Statens vegvesen har gjort jobben sin, men mitt spørsmål er hvorfor disse kjøretøyene ikke har blitt luket ut lenge før de kom så langt som de kom?

Sett i lys av dette finner jeg det underlig å motta meldinger om flisespikkeri fra andre kontrollører i Statens vegvesen. Jeg kan nevne et par hårreisende tilfeller her. Et vogntog fra en stor og meget seriøs transportør blir stoppet i kontroll av vegvesenets representanter. De hang seg opp i et par markeringslys oppe bak på hengeren. Disse stod noen centimeter for nær hverandre i forhold til regelverket. Kontrollørene spurte ikke engang etter kjettinger, men brukte selvsagt tid på å skrive mangellapp! Riktig ressursbruk?

En annen sjåfør ble stoppet med en splitter ny Volvo FH. Han fikk diskutert seg unna en mangellapp, men måtte love å rette feilene så raskt som mulig. Hvilke feil? Jo, han hadde parklyspærer i ekstralysene!

Her snakker vi om fullstendig feil ressursbruk fra Statens vegvesens side. I stedet for å henge seg opp i detaljer som ikke har noe som helst med trafikksikkerhet å gjøre, burde de rette fokuset på de mange livsfarlige vogntogene som ruller på norske veier. Da, og først da, kan denne etaten regne med å få respekt blant yrkessjåfører, bileiere og leverandører.