Fem kilometer midtrekkverk

I dag, fredag, markeres det at arbeidene med midtrekkverk på E18 fra Langangen til Telmarksporten er ferdige. Arbeidet har kostet rundt 50 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Markeringen foregår ved den gamle bomstasjonen på Lanner. E18 blir stengt noen minutter i forbindelse med markeringen. Fylkesavdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Bjørn Cato Hustvedt, er glad for å endelig kunne ferdigstille prosjektet.

Arbeidene med den fem kilometer lange midtrekkverket startet første uken av august, og arbeidene har gått etter planen. Strekningen er sikret med mykt sideterreng og rekkverk etter gjeldende trafikk-sikkerhetsnormaler. I Kokkersvollbakkene er veien redusert til ett felt i hver kjøreretning med midtrekkverk. For å oppnå tilstrekkelig nødstoppsbredde er 3,5 kilometer av parsellen breddeutvidet med 2,5 meter til 12,5 meter på tofeltsvegen og 15 meter der det er forbikjøringsfelt. Fire underganger er blitt utvidet for å få til breddeøkningen.

Trafikken som teller 15500 kjøretøy i døgnet, har i anleggsperioden blitt ledet via gamle E18. Hastigheten har vært satt ned til 50 km/t i boligområdene, og derfor har det tidvis blitt køer. Nå er dette over - E18 fra Langangen til Telemarksporten framstår som en sikrere og bedre vei, vel verdt de omlag 50 millioner kroner den har kostet.